Close

25.7.2019

100 let rybářského klubu v Jindřichově Hradci

Založení Rybářského klubu v Jindřichově Hradci se datuje na rok 1919. Páni Vondráček, Suchomel a Pokorný svolali za účelem založení klubu schůzi zájemců na 9.července 1919 v restauraci Zlatá Husa, kde byl zvolen přípravný výbor a schváleny první stanovy. Prvním předsedou RK byl zvolen p. J. Langer, ředitel školy. Výbor vypracoval první rybářský řád – např. byl povolen lov na 3 pruty, minimální vzdálenost lovících 20 m, zákaz lovu z loděk atd. První členský příspěvek byl stanoven na 15,- Kčs. Z dostupných materiálů vyplývá, že v této době nebyla povolenka, ale pouze rybářský lístek.


Tímto začíná historie rybářského klubu a posléze místní organizace ČRS v Jindřichově Hradci. U příležitosti tohoto významného jubilea uspořádala místní organizace dne 29. června 2019 vzpomínkové setkání na městské plovárně u rybníka Vajgar v Jindřichově Hradci.
Od 15.00 hod byli pozvaní hosté a široká rybářská veřejnost seznámena s historií a současností organizovaného rybářského sportu v Jindřichově Hradci. Pozornost byla věnována také historii a současnosti soutěžního odvětví rybářského sportu, a to rybolovné technice, kdy člen organizace jindřichohradecký p. Michalec stál u zrodu tohoto odvětví v Československé republice, a to již v 30. letech 20. století. Další sportovní disciplínou, ve které jsou jindřichohradečáci dlouhodobě mimořádně úspěšní, je lov ryb udicí na plavanou. Dokladem toho jsou mnohé tituly mistrů republiky, účast v reprezentačních týmech ČR a v neposlední řadě „dovezené“ medaile z MS a ME.
Součástí tohoto vzpomínkového odpoledne byla i předváděcí akce – praktická ukázka lovu ryb udicí na plavanou na tzv. „děličku“ a na „odhozový matchový prut“ s klouzavým splavkem. Dále byl předváděn lov na přívlač a lov na umělou mušku.
Bývalý předseda místní organizace p. Ludvík Fischer seznámil a prakticky předvedl zájemcům tajemství úspěch při vázání umělých mušek.
Celý odpolední a večerní zábavný program byl samozřejmě doplněn občerstvením a živou hudbou.


Pořadatelé z řad členů místní organizace si dali s uspořádáním této akce velkou práci a spokojenost účastníků jim byla odměnou za dobře vykonanou práci.

V neposlední řadě bychom rádi pozvali širokou rybářskou veřejnost do okresního muzea v Jindřichově Hradci, na právě instalovanou výstavu „100 let rybářského spolku v Jindřichově Hradci“.

Přejeme touto cestou ČRS z.s. místní organizaci Jindřichův Hradec mnoho úspěchů v jejich další práci a všem rybářům na místních vodách krásné úlovky a neopakovatelné zážitky při rybolovu.

„Petrův zdar“