Close

31.3.2017

123/2016 Sb. denní doby lovu – dle stávajícího času

Na základě znění novelizace prováděcí vyhlášky 197/2004 Sb, která byla vydána v loňském roce pod číslem 123/2016 Sb. platí denní doby lovu dle stávajícího času (tedy dle času, který je právě v platnosti), protože se v §12 bod 3) ruší.