Close

27.10.2016

ŽIROVNIČKA 2 (421 086)

Délka: 12,0 km
Rozloha: 14,40 ha

Organizace pověřená hospodařením: MO Žirovnice

Popis revíru

GPS Z: 49°12’41.184″N, 15°8’12.877″E, K: 49°14’25.552″N, 15°10’15.424″E
Přítok Nežárky. Od jezu knoflíkářské provozovny v Bednárečku až k hrázi vodárenské nádrže Ježkovská v k. ú. Žirovnice.
K revíru patří nádrž:

koupaliště Budín v k. ú. Žirovnice 6,0 ha
(GPS 49°14’55.777″N, 15°12’3.896″E)
nádrž Hutní Žirovnice 5,9 ha
(GPS 49°15’0.365″N, 15°10’57.394″E)

Pro obě nádrže platí ustanovení: Horní míra u kapra obecného je 70 cm.
Každý ulovený kapr delší než 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru. Kapra nad 70 cm (včetně) je osoba provádějící lov povinna zapsat do oddílu II. povolenky k lovu ryb (Evidence docházky a úlovků) s uvedením data lovu (datum se zakroužkuje), čísla revíru, délky a hmotnosti (hmotnost lze stanovit odhadem). Tato ryba se nezapočítává do sumáře úlovků a docházek.
V prostoru ochozu koupaliště Budín je celoroční zákaz lovu ryb – vyznačeno tabulemi. Upozornění: zákaz vjezdu všech motorových vozidel do prostoru koupaliště, pláže a protější strany hráze. Přítoky do nádrže Budín a Hutní jsou chovné – lov ryb zakázán. Na nádrži Hutní je lov ryb povolen po pravé straně břehu v prostoru přivaděče odpadních vod na čističku a po levém břehu hráze po přivaděči v Baborách. Zákaz lovu ryb je pod zámkem, v prostoru zahrádkářské kolonie a loděnice. Zákaz je označen tabulemi.

Napsat komentář