Close

27.10.2016

ŽIROVNIČKA 3 (421 087)

Rozloha: 11,30 ha

Organizace pověřená hospodařením: MO Počátky

Popis revíru

Přítok Nežárky.
Rybářský revír tvoří rybníky:

Velké jezero (Valcha) v k. ú. Počátky 5,0 ha
(GPS 49°16’43.451″N, 15°14’38.661″E)
Tovární Počátky 6,3 ha
(GPS 49°15’40.797″N, 15°14’27.826″E)

U rybníka Tovární je zákaz rybolovu na pravém břehu z pozemku Výchovného ústavu (označeno cedulemi). Na Velkém jezeru (Valše) je zákaz rybolovu v prostoru koupaliště v době od 15. 6. do 15. 9., a také zákaz přemisťování a manipulace s kamenem na návodní straně hráze. ŽIROVNIČKA 3 (421 087) zavedení režimu K70

Na Velkém jezeru (Valše) horní míra u kapra obecného je 70 cm.

Každý zde ulovený kapr delší než 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru. Kapra nad 70 cm (včetně) je osoba provádějící lov povinna zapsat do oddílu II. povolenky k lovu ryb (Evidence docházky a úlovků) s uvedením data lovu (datum se zakroužkuje), čísla revíru, délky a hmotnosti (hmotnost lze stanovit odhadem). Tato ryba se nezapočítává do sumáře úlovků a docházek

Napsat komentář