Close

28.6.2017

6. ročník Dne ochrany přírody, myslivosti, rybářství a včelařství v Nových Hradech

Den ochrany přírody je úspěšně za námi 🙂

Dne 17. 6. 2017 proběhl již 6. ročník Dne ochrany přírody, myslivosti, rybářství a včelařství, který se uskutečnil tradičně v zámecké zahradě na Nových Hradech.

Vše odstartovalo ve 14:00 hodin přivítáním přítomných Veselou muzikou, vedenou panem Bc. Josefem Vochozkou, který již tradičně s kapelou vystoupil v rámci sponzorského daru u příležitosti našeho dne, tedy oslavy měsíce června – měsíce myslivosti a ochrany přírody a je jedním z hlavních organizátorů našeho dne. Nutno dodat, že jak muzikanti tak zpěváci kapely předvedli opět výborný výkon hodný jejich jména a příjemně pobavili všechny přítomné.

I když je den ochrany přírody akcí pro celou rodinu, děti hrají prim a proto byla opět připravena nabídka deseti „soutěžních zastavení“ včetně dalších stanovišť, kde byla prověřena jejich znalost ochrany přírody, myslivosti, rybářství, lovecké kynologie, myslivecké mluvy, střelectví, zručnosti ve střelbě z luku, vzduchovky, poznávání zvěře, nahazování prutem do vymezeného prostoru, znalostí z oboru včelařství, chytání ryb a lesní pedagogiky. Děti se zapojily velmi aktivně o čemž svědčí i jejich počet, který dosáhl ke dvou stovkám, což je opět úctyhodné číslo, které svědčí o zájmu mládeže o tuto akci. Soutěže byly vedeny myšlenkou „kdo ví a umí vyhrává a kdo neví vyhrává také“, protože mu bylo vše řádně vysvětleno a děti tak získaly nové vědomosti, čímž byl naplněn smysl celého dne, tedy ochrana přírody ve všech jejích podobách. Vystoupení sokolníků bylo opět úžasné a děti si mohly vyzkoušet držet či chytit na ruku krkavce a další dravce. Pro všechny děti bylo připraveno malování pod vedením Bohunky Vochosků, kdy byly malovánky následně vystaveny všem návštěvníkům a děti se svými výtvory rády pochlubily. Velkým zpestřením byl pan Václav Pavlík se svoji ochočenou vydrou.

Pro dospělé byla tradičně připravena soutěž v hodu polenem za srncem, kdy si hlavní cenu vyházel Leopold Opelka z Benešova, který hodil poleno do vzdálenosti necelých deseti metrů a odnesl si celý kus srnčí zvěře, který do soutěže věnoval Myslivecký spolek Kamenná zastoupený Jaroslavem Jarošem, za což jim patří velké díky. Mezi ženami obsadila první místo Verča Šafránková z Horní Stropnice, která si vyházela cenu z cukrárny Kousek věnovanou manželi Macháčkovými. I jim patří za podporu našeho dne poděkování. Na koho nesmíme zapomenout je paní Monika Šnokhausová, která připravila ze zvěřiny MS Nové Hrady vynikající gulášek z divočáka, který opět nezklamal a byl výborný. Třešničkou na dortu byly grilované ryby, které ocenil každý, kdo si je stihl dát dříve, než došlo k jejich vyprodání a rybí polévka. Zde patří dík MO sportovních rybářů z Nových Hradů v čele s Ing. Ludovítem Kasanem, jedním z hlavních organizátorů celé akce, který je hnacím motorem organizace, jež sdružuje rovněž naše děti a dospělé. Pan Kasan je rovněž finančním hospodářem přípravného výboru našeho dne. Dalším z hlavních organizátorů byl pan Ladislav Starý, který se stará o naše nejmenší ochránce a myslivce stejně, jako o celou MO ochránců přírody v Nových Hradech. Oběma uvedeným náleží za jejich obětavost velké poděkování. Myslivecký spolek zastupuje v přípravném výboru místopředseda MS Nové Hrady Martin Brychta.

Další soutěží během dne byla dřevorubecká soutěž družstev, kterou organizoval profesionální závodník pan Luboš Šulista, kterému v pátek pomahál s přípravami jeho bratr Petr. Do soutěže bylo nahlášeno sedm tříčlenných družstev dřevorubců, kdy se ovšem dvě drustva nedostavila a tak zbylo družstev pět, což nic neubralo na kvalitě soutěže. Po tuhém boji a vynikající podpoře diváků obsadilo čtvrté místo družstvo z Nových Hradů, které reprezentovali Lubomír Brychta st., Lubormír Brychta ml. a Martin Brychta. Poslední jmenovaný nezvládl svoji disciplínu a tak třetí místo vydřel pro tým SDH Nové Hrady Richard Kubát, který spolu s velitelem SDH Radkem Bandíkem a Martinem Miškejem obsadili bronzovou příčku. Ve finále zvítězil tým z Hojné Vody vedený Lubošem Šulistou před týmem z Benešova nad Černou. Poslední páté místo obsadil tým dřevorubců z Čížkrajic. Moc děkujeme za podporu diváků pro oba týmy z Nových Hradů:-)

Dále akci doplnila neoficiální přehlídka trofejí z honiteb sousedících s honitbou MS Nové Hrady. Zde by organizátoři velmi rádi poděkovali členům MS Kamenná, zastoupenou panem Jaroslavem Jarošem, a Honitbě Svébohy zastoupenou panem Jaroslavem Kvítkem, kteří se spolu s MS Nové Hrady této přehlídky zúčastnili a tužili dobrou spolupráci mezi spolky. Především srnci z honitby MS Kamenná byly tradičně na vysoké chovatelské úrovni.

Celý den se nesl v duchu oslav měsíce června, který je měsícem myslivosti a ochrany přírody. Akce si kladla za cíl propagaci ochrany přírody, myslivosti, rybářství a včelařství, což se dle našeho názoru povedlo a například ukázka činnosti včelařů z Trhových Svinů nadchla spoustu návštěvníků. Prosklený včelí úl byl toho důkazem. Někteří návštěvníci a děti vůbec, viděli něco takového poprvé a byli unešeni. Tímto velmi děkujeme našim kamarádům z T. Svinů panu Karlu Zmeškalovi a Adolfovi Jánovi, kteří se svými kolegy předvedli vynikající ukázku práce včelařů. Velké díky patří dále Mgr. Markétě Kypetové, která celé odpoledne vodila koníka okolo jezírka pro pobavení dětí a zapůjčila balík sena s dopravou k lukostřelbě.

Za to, že se tento den uskutečnil, patří velké poděkování vedení města Nové Hrady, které je největším podporovatelem dne, ředitelce technických služeb pani Aleně Kedrušové a zaměstnacům TSM panu Horalíkovi, Hamerníkovi, Emrovi, Vojtěchovi, Novákovi a Bedrimu, zaměstnancům KIC Nové Hrady, vedení Akademie Věd sídlící v zámku na N. Hradech zastoupených Petrem Hambergerem, kteří nám poskytli prostory krásně upravené zámecké zahrady a den zaštítili sponzorským darem v podobě elektrické energie a zapůjčením dalšího materiálu. Velmi nám dále pomohl člen MS Nové Hrady pan MVDr. Kypet, Rybářství Nové Hrady zastoupené panem Lubošem Zvonařem, spol. Kámen a písek Český Krumlov zastoupenou panem generálním ředitelem Otakarem Veselým. Ceny do soutěže a propagaci zajišťovalo rovněž nakladatelství Dona a časopis Papoušek, zastoupené paní Alenkou Winnerovou, kdy bylo mimo jiné do soutěže věnováno na třicet knih, časopisů a dalšího materiálu v hodnotě téměř osmi tisíc korun!! O to, aby nám návštěvníci nepadali žízní a mohli jsme vodou obdarovat děti i dospělé, se postaral ředitel Dobré vody pan Václav Jakš spolu s Luďkem Paštikou. Rovněž Zdeněk Vaněk podpořil naše děti věcnými dary stejně, jako cukrárna Kousek zastoupená manželi Macháčkovými. Mediálně a sponzorsky podpořila naši akci Jihočeská televize, Český rozhlas České Budějovice a Jihočeský deník. Velké díky patří SDH Údolí a Pavlu Hobizalovi.

Bezpečnost návštěvníků zajišťovali naprosto profesionálně naši dobrovolní hasiči z Nových Hradů a o zdravotnickou pomoc se postaral tradičně Petr Aksamit.

Bez pomoci výše uvedených by nemohla být akce opět zcela zdarma, což je v dnešní době jev pouze zřídka viděný. Odměny pro děti zajistili na vlastní náklady organizátoři, kdy bylo vydáno celkem 250 kusů taštiček s dobrotami pro děti. Hlavní ceny byly losovány, kdy mělo toto losování hezkou diváckou kulisu a věříme, že se všichni dobře bavili. O losování se opět postarali kluci z rybářského kroužku Martin Capl a Dan Hriňa.

Na volném vstupném bylo vybráno rekordních 7.865,- Kč, kdy budou tyto peníze stejně, jako každý rok, rozděleny mezi mladé rybáře a mladé myslivce k nákupu výukových pomůcek, poznávacích výletů a potřeb pro chod kroužků. Moc děkujeme za vaši podporu.

Protože každý rok připravíme nějaké novinky, nebo novinku, ani letošek nebyl vyjímkou. První novinka byl nový moderátor František Šulista, který se tohoto úkolu zhostil dobře a přes prvotní nervozitu byl dobrým průvodcem dne. Druhá novinka byla točená zmrzlina pro děti zdarma a třetí „zábava“ pro dospělé country kapela Hastroš z Kaplice. Po lehce rozpačitém začátku se vše sehrálo a výsledek byl vynikající. Původně byl konec country zamýšlen na dvacátou hodinu, následně bylo ukončení prodlouženo na půl devátou. Když ani v půl desáté neustávala dobrá zábava, dalo se tušit volné pokračování, což se i stalo a když kapela hrála již za svitů mobilních telefonů poslední, asi dvacátý přídavek, akce byl u konce a my jsme se loučili s posledními báječnými návštěvníky, kteří spolu s kapelou dotvořili pohodovou atmosféru našeho dne.

Závěrem bychom za organizátory poděkovali všem členům spolků, kteří akci pomohli zorganizovat nebo obsadili jednotlivá stanoviště, neboť bez jejich obětavé práce by nemohla vzniknout a hlavně všem návštěvníkům, kteří svou účastí potvrdili, že je o takovou akci na Nových Hradech zájem a má smysl v tomto dále pokračovat. Dle odhadu organizátorů se zúčastnilo celého dne okolo devíti stovek návštěvníků a to ne jen z okolí Nových Hradů, ale z Č. Budějovic, Tábora, Jindřichova Hradce, Příbrami, Brna, Prahy a dalších koutů naší republiky!!!

Sedmý ročník Dne ochrany přírody, myslivosti, rybářství a včelařství bude – zájem a slušná účast k tomuto organizátory zavazují tak, jako roky před tím. Těšíme se opět na setkání v měsíci červnu roku 2018 na zámecké louce zámku Nové Hrady 🙂

Za organizátory: Sta., Voch., Kas., Bry., Zme.