Close

Koranda

Výborná práce rybářské stráže!

Dne 15.5.2018 zasáhla naše rybářská stráž proti pytlákům na ÚN Lipno, kteří na dvě třídenní povolenky ulovili a ponechali si 38 ks kapra, několik cejnů a karase. Všechny ryby byly uloženy v jednom vezírku, rybáři neměli zapsanou docházku a samozřejmě ani ryby. Navíc měli u vody automobily a vybudované tábořiště a ohniště, což je na […]

Více ZDE

Platnost rybářských lístků !

Důrazně vyzýváme všechny rybáře, ať si zkontrolují platnost svých rybářských lístků! Množí se případy, kdy lovící má prošlou platnost rybářského lístku, a tím se vystavuje riziku zadržení povolenky, protože se jedná o lov bez platných dokladů vyžadovaných zákonem! Při lovu bez platného rybářského lístku se lovící totiž dopouští přestupku podle § 30 odst. 1 pís. h) […]

Více ZDE

Rezignace zástupců JčÚS na funkce členů v Republikové radě ČRS

K dnešnímu dni 17.2.2018 rezignovali předseda JčÚS ČRS Stanislav Havelka a místopředseda JčÚS ČRS ing. Karel Koranda na své funkce členů Republikové rady ČRS.  O jejich rezignaci byl písemně informován předseda ČRS a členové výboru JčÚS ČRS. Důvody jejich rezignace budou zveřejněny formou tiskového prohlášení po jednání územního výboru JčÚS ČRS.

Více ZDE

Zveřejněny termíny konání výročních členských schůzí

Na základě rozhodnutí územního výboru JčÚS ČRS zveřejňujeme seznam všech výročních členských schůzí Jihočeských místních organizací s uvedením termínu a místa konání na našem webu www.crscb.cz v záložce „Více – Členské schůze“. Naši Jihočeští členové tak jsou s dostatečným předstihem veřejně informováni, kdy se v jejich MO koná výroční členská schůze, která bude v tomto […]

Více ZDE

Témata řešená JčÚS ČRS

Blíží se konec roku, tedy doba, kdy výbor JčÚS ČRS rozhoduje o tématech, která předloží na výroční schůze místních organizací k diskusi. Z tohoto důvodu shrnujeme základní témata, která byla již realizována, která jsou rozpracována a o kterých by měly být naše MO informovány nebo o kterých by měla pokračovat diskuse. Změna denní doby lovu V roce 2017 […]

Více ZDE

Ichtyologický průzkum ÚN Lipno 2016

Tak jsme konečně dostali na stůl zprávu „Komplexní ichtyologický průzkum VN Lipno v roce 2016“ zpracovanou pracovní skupinou FishEcU Biologického centra AV ČR, v.v.i. Jedná se 20 stran textu a 66 stran tabulek a grafů. A zde jsou závěry zprávy: ZÁVĚRY Tato zpráva shrnuje výsledky poměrně komplexního průzkumu nádrže Lipno postihující jak plůdkové tak i dospělé […]

Více ZDE

Základní pravidla chování v CHKO a v lesích

V poslední době se začaly jako každý rok vést rozsáhlé diskuse, zda se smí nebo nesmí na revírech ležících na území CHKO bivakovat, stanovat nebo tábořit a zda se může rozdělávat oheň. V příloze naleznete několik paragrafů ze zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona o lesích. Týká se to hlavně jihočeských revírů 421038 […]

Více ZDE

Návrh nové koncepce rybářské stráže JčÚS ČRS

Jihočeský územní svaz ČRS předkládá na konferenci konanou v červnu roku 2017 návrh nové koncepce rozvoje rybářské stráže pro léta 2017-2022.  Nutnost změnit kvalitu rybářské stráže si vyžádaly neustále se opakující problémy s rybáři porušující pravidla rybolovu a nepořádek okolo našich revírů, který je též trvalým předmětem kritiky zejména majiteli pozemků. Lze předpokládat, že posílení […]

Více ZDE

K70 – přání se stává realitou

Výbor Jihočeského územního svazu ČRS na návrh svého územního hospodářského odboru bez dlouhých diskuzí a jednomyslně rozhodl dne 20.4.2017 doporučit územní konferenci JčÚS ČRS, aby schválila zavedení bližší podmínky označované jako K70 (pouštění kaprů delších než 70 cm zpět do revíru) na všech revírech Jihočeského územního svazu ČRS. Tím zřejmě skončily nekonečné diskuse o tom, […]

Více ZDE

Připisování úlovků – přestupek nebo trestný čin ?

 Přetiskujeme v plném znění článek předsedy JUDr. Šímy, ve kterém se vyjádřil k problému připisování úlovků: Poznatky z vyhodnocování statistiky úlovků Jako každoročně projednávala Rada ČRS na dubnovém zasedání zprávu obsahující výsledky zpracování celosvazových povolenek a sumarizaci všech úlovků na tyto povolenky za uplynulý rok. Zpracovatel zprávy opětovně upozornil na skutečnost, že některé povolenky (a […]

Více ZDE