Close

7.4.2021

Blokové pokuty přestupcům u vody

S platností od 1. 4. 2021 začíná ORP Písek využívat prostřednictvím 2 členů RS možnost řešit přestupky rybářů u vody blokovou pokutou na místě. RS je vybavena pokutovými bloky i platebním terminálem pro peněžité pokuty. Udělenou a zaplacenou blokovou pokutou je přestupek uzavřen a odpadá správní řízení na MěÚ Písek. Dle vyjádření odpovědného pracovníka ing. Davida Schwedta půjde zejména o porušení zákazu lovu ryb mimo denní doby lovu, nepřítomnost u udic nebo nezapsaného ponechaného úlovku.

Ostatní nebo opakované přestupky bude tato RS řešit standardním způsobem. Pokud rybář dostane pokutu na místě, pak mu ovšem nemusí být zadržena povolenka k lovu.

ČRS, z. s., JčÚS bere tuto informaci na vědomí. Z pohledu uživatele toto opatření příliš nevítáme, protože de facto umožňuje rybáři po „vyřešení přestupku“ nadále pokračovat v lovu, pokud mu RS zároveň povolenku nezadrží. Nicméně praxe v terénu ukáže, zda je tento způsob sankce efektivní a zároveň do jaké míry je výchovný.

                                                                                         Ing. Tomáš Kepr, vedoucí RS při ČRS, z. s., JčÚS