Close

Aktuality

Dubnové rybářství

Dubnové Rybářství: Jak vyzrát na strakaté krasavce? A co rybářům přinese centrální informační systém ČRS?   Přestože je naše země vzhůru nohama a obyvatelstvo většinu času tráví doma, rybáři mají tu výsadu, že mohou i nadále chodit k vodě. Platí to samozřejmě i o vyznavačích muškaření a přívlači na pstruhových vodách, kterým se v polovině dubna znovu […]

Více ZDE

COVID-19

COVID-19 – Přehled opatření v oblasti sportovního rybolovu v JčÚS ČRS (aktualizace 30.3.2020) Základní všeobecné informace jsou uvedeny na webu Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství. 30.3.2020 Vláda ČR – rozhodla o prodloužení omezení pohybu na veřejnosti až do 11. dubna (podrobnosti ZDE) 24.3.2020 Ministerstvo zemědělství ČR – informuje o prodloužení platnosti RL jejichž platnost skončila k […]

Více ZDE

Omezení pobytu na veřejných místech!

Za účelem ochrany veřejného zdraví nařídilo Ministerstvo zdravotnictví pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob Na základě jednání vlády vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým se prodlužuje zákaz volného pohybu osob na území ČR s výjimkou například cest do zaměstnání či obstarávání základních životních potřeb, jako je například nákup potravin. Současně se nařizuje omezit […]

Více ZDE

Stanovisko Ministerstva zemědělství k rybářským lístkům

Stanovisko Ministerstva zemědělství k posuzování prokazování odborné způsobilosti k výkonu rybářského práva a k výkonu práva myslivosti v době nouzového stavu (vyhlášeného Usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro územní České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České […]

Více ZDE

FOND DĚTÍ A MLÁDEŽE – posunutí termínu žádostí 2020

Vzhledem k současné složité situaci bylo rozhodnuto o posunutí uzávěrky pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu dětí a mládeže. Novým termínem, do kdy je třeba požádat, je 10. duben 2020. Po tomto termínu rozhodne výbor JčÚS o výši příspěvku na jednotlivou aktivitu a vedoucího. Následně budou všichni žadatelé neprodleně informováni a mohou začít čerpat […]

Více ZDE

Informace MZe k výkonu rybářského práva

Informace Ministerstva zemědělství k výkonu rybářského práva po přijetí krizového opatření vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215 Ministerstvo zemědělství na základě dotazů veřejnosti sděluje následující: Výkon rybářského práva: Výkon rybářského práva, zejména individuální lov a plánované zarybňování, včetně využití hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky […]

Více ZDE

Výdej povolenek v souvislosti s Opatřením v rámci nařízení vlády ČR

Výdej povolenek u ČRS JčÚS a MO ČRS JčÚS  od 16.3.2020 do 24.3.2020 (včetně) Prodej hostovacích povolenek na sekretariátu Jihočeského územního svazu bude probíhat pouze korespondenčně, na základě vyplněné a poslané žádosti na našich stránkách: www.jcus.cz Místní organizace Českého rybářského svazu, kde je dočasně pozastaven prodej povolenek v návaznosti na opatření Vlády ČR.

Více ZDE

Informace ke karanténě vyhlášené Vládou ČR

Vážené rybářky, vážení rybáři, v návaznosti na současná opatření Vlády ČR k zamezení šíření koronaviru, označovaného jako SARS CoV-2 (COVID-19) sděluji následující informace: odkládají nebo se ruší (záleží na charakteru akce) všechny akce pořádané JčÚS ČRS a MO JčÚS ČRS a to v rozsahu a po dobu platnosti nařízených Vládou ČR , ruší se rybářské závody nebo se […]

Více ZDE