Close

KORONAVIRUS

COVID-19 – ZÁKLADNÍ PŘEHLED – aktualizace k 23.4.2020

COVID-19 – Přehled opatření v oblasti sportovního rybolovu v JčÚS ČRS (aktualizace 26.4.2020) Základní všeobecné informace jsou uvedeny na webu Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství. 23.4.2020 Vláda ČR – Vláda na svém zasedání ve čtvrtek 23. 4. 2020 rozhodla o urychlení uvolňování vybraných opatření (podrobnosti ZDE) 14.4.2020 Republiková rada ČRS – s okamžitou platností je zastavena platnost celorepublikových termínových […]

Více ZDE

Rozhodnutí Republikové rady a doporučení

Vážení kolegové rybáři, v návaznosti na platná opatření Vlády ČR v souvislosti se zamezením šíření koronaviru, označovaného jako SARS CoV-2 (COVID-19) sděluji následující informace JčÚS ČRS z.s., které doplňují a zpřesňují část doporučení č.3, které bylo vydané JčÚS dne 16.3. 2020, a to : Výbor JčÚS plně akceptuje rozhodnutí  Republikové rady ČRS ze dne 9. dubna 2020, kterým […]

Více ZDE

Omezení pobytu na veřejných místech!

Za účelem ochrany veřejného zdraví nařídilo Ministerstvo zdravotnictví pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob Na základě jednání vlády vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým se prodlužuje zákaz volného pohybu osob na území ČR s výjimkou například cest do zaměstnání či obstarávání základních životních potřeb, jako je například nákup potravin. Současně se nařizuje omezit […]

Více ZDE

Stanovisko Ministerstva zemědělství k rybářským lístkům

Stanovisko Ministerstva zemědělství k posuzování prokazování odborné způsobilosti k výkonu rybářského práva a k výkonu práva myslivosti v době nouzového stavu (vyhlášeného Usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro územní České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České […]

Více ZDE

FOND DĚTÍ A MLÁDEŽE – posunutí termínu žádostí 2020

Vzhledem k současné složité situaci bylo rozhodnuto o posunutí uzávěrky pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu dětí a mládeže. Novým termínem, do kdy je třeba požádat, je 10. duben 2020. Po tomto termínu rozhodne výbor JčÚS o výši příspěvku na jednotlivou aktivitu a vedoucího. Následně budou všichni žadatelé neprodleně informováni a mohou začít čerpat […]

Více ZDE

Informace MZe k výkonu rybářského práva

Informace Ministerstva zemědělství k výkonu rybářského práva po přijetí krizového opatření vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215 Ministerstvo zemědělství na základě dotazů veřejnosti sděluje následující: Výkon rybářského práva: Výkon rybářského práva, zejména individuální lov a plánované zarybňování, včetně využití hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky […]

Více ZDE

Výdej povolenek v souvislosti s Opatřením v rámci nařízení vlády ČR

Výdej povolenek u ČRS JčÚS a MO ČRS JčÚS  od 16.3.2020 do odvolání nozového stavu a karantény Prodej hostovacích povolenek na sekretariátu Jihočeského územního svazu bude probíhat pouze korespondenčně, na základě vyplněné a poslané žádosti na našich stránkách: www.jcus.cz Místní organizace Českého rybářského svazu, jakým způsobem  prodávají povoleneky v návaznosti na opatření Vlády ČR. Výdej […]

Více ZDE

Informace ke karanténě vyhlášené Vládou ČR

Vážené rybářky, vážení rybáři, v návaznosti na současná opatření Vlády ČR k zamezení šíření koronaviru, označovaného jako SARS CoV-2 (COVID-19) sděluji následující informace: odkládají nebo se ruší (záleží na charakteru akce) všechny akce pořádané JčÚS ČRS a MO JčÚS ČRS a to v rozsahu a po dobu platnosti nařízených Vládou ČR , ruší se rybářské závody nebo se […]

Více ZDE

Zrušení všech hromadných akcí

Dne 12. března 2020 vyhlásila Vláda ČR Mimořádným nařízením nouzový stav z důvodu ochrany obyvatelstva před pandemií nemoci COVID-19. Jedním z přijatých opatření je zákaz všech akcí, které mají více než 30 účastníků.  Vzhledem k těmto skutečnostem opětovně důrazně doporučujeme všem našim místním organizacím odložení všech hromadných akcí (výročních členských schůzí, rybářských závodů, školení a […]

Více ZDE

Odložení Výročních členských schůzí

Vážení rybáři a členové výborů místních organizací, na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví jsou od dnešního dne, tj. 10.3.2020 (18 hod) zakázány veškeré akce s účastí nad 100 osob v souvislosti s problematikou koronaviru COVID-19, a to až do odvolání. Důrazně tímto apelujeme na výbory a statutární zástupce místních organizací, které mají v nadcházejících dnech plánované členské schůze, aby […]

Více ZDE