Close

Naše návrhy

Stanovisko JčÚS ČRS k návrhu změn BPVRP

Zástupci JčÚS předložili na jednání Republikové rady ČRS 9.11.2017 materiál, který obsahoval informaci o řešených tématech JčÚS v roce 2017 (uveřejněno zde). Tento materiál dále pak rozpracoval D.Hýbner a kol. a předložil na dalším jednání Republikové rady ČRS v prosinci 2017 s tím, aby se územní svazy k materiálu vyjádřili a zaslali své připomínky. Územní […]

Více ZDE

Problém přítomnosti lovících u udic

Návrh: V poslední době se setkáváme stále častěji s problémem nepřítomnost lovících u prutů. Formulace uvedená v § 14 vyhlášky č. 197/2004 Sb. odst. 5, která zní: „Lov ryb na udici, na plavanou, na položenou nebo čeřínkováním může být prováděn jen za předpokladu, že osoba provádějící lov je u udic přítomna tak, aby s nimi mohla […]

Více ZDE

Oficiální požadavek konference JčÚS na Radu ČRS

Návrh: Konference Jihočeského územního svazu ČRS konaná dne 15.6.2017 uložila členům Rady ČRS, aby na zářijovém zasedání Rady předložili požadavek následujícího znění: a) „Územní konference OFICIÁLNĚ POŽADUJE po Radě ČRS, aby na všechny dodávky materiálu, služeb a ryb převyšující 200 tis. Kč ročně pro Radu ČRS a ČRS vypisovala s okamžitou platností VEŘEJNÁ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ a […]

Více ZDE

Návrh nové koncepce rybářské stráže JčÚS ČRS

Jihočeský územní svaz ČRS předkládá na konferenci konanou v červnu roku 2017 návrh nové koncepce rozvoje rybářské stráže pro léta 2017-2022.  Nutnost změnit kvalitu rybářské stráže si vyžádaly neustále se opakující problémy s rybáři porušující pravidla rybolovu a nepořádek okolo našich revírů, který je též trvalým předmětem kritiky zejména majiteli pozemků. Lze předpokládat, že posílení […]

Více ZDE

Návrh na omezení počtu ponechaných dravých ryb (předkládá hospodář JčÚS)

Jihočeský územní svaz předkládá členské základně k diskusi a projednání na VČS návrh hospodáře M. Hladíka na omezení počtu ponechaných kusů vybraných druhů dravých ryb (štika, candát, sumec) na jednu roční územní nebo CS povolenku na 20 ks za rok. Cílem návrhu je ochránit dravé druhy ryb v rybářských revírech, podpořit přirozenou reprodukci a dále […]

Více ZDE

Zastupování členů Republikové rady ČRS

Návrh: V 1. pololetí roku 2016 nebyl předseda Jihočeského územního svazu schopen se zúčastňovat jednání Rady ČRS z důvodu nemoci. Protože se v rámci vycházek mohl zúčastnit jednání výboru JčÚS, byla diskutována jeho schopnost vykonávat funkci člena Rady ČRS. Na Republikové radě ČRS jsme se neshodli v interpretaci Stanov ČRS § 20 odst. 2) „V […]

Více ZDE