Close

Ostatní

Vysazování ryb v rámci dotace MZE

V rámci čerpání dotace Ministerstva zemědělství pro nestátní neziskové organizace byl realizován projekt: Podpora zarybňování rybářských revírů v rámci udržitelného rozvoje rybích společenstev. Během tohoto projektu došlo v roce 2018 k následujícímu zarybnění rybářských revírů: rozkrmený úhoř říční – 45,93 kg Jelec jesen – 434,78 kg lipan podhorní – 183,71 kg Štika obecná – 961,91 kg […]

Více ZDE