Close

26.3.2020

COVID-19

COVID-19 – Přehled opatření v oblasti sportovního rybolovu v JčÚS ČRS (aktualizace 26.3.2020)

Základní všeobecné informace jsou uvedeny na webu Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství.

24.3.2020
Ministerstvo zemědělství ČR
– informuje o prodloužení platnosti RL jejichž platnost skončila k 29.2.2020.

23.3.2020
Vláda ČR
– rozhodla o prodloužení omezení pohybu na veřejnosti až do 1. dubna.
Ministerstvo zdravotnictví ČR
– nařizuje pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob.

19.3.2020
JčÚS ČRS
– posunuje termín pro podání žádostí o příspěvek z Fondu dětí a mládeže.

16.3.2020
Vláda ČR
– vyhlásila omezení volného pohybu osob až na vymezené nezbytné výjimky.

JčÚS ČRS
– odkládají nebo se ruší (záleží na charakteru akce) všechny akce pořádané JčÚS ČRS a MO JčÚS ČRS a to v rozsahu a po dobu platnosti nařízených Vládou ČR ,
– ruší se rybářské závody nebo se přesouvá termín jejich konání,
– odkládají se výroční členské schůze místních organizací,
– pozastavuje se činnost rybářských kroužků do odvolání,
– ruší se prodeje ryb na hrázích formou trhů,
– doporučuje se omezení činnosti rybářské stráže až do odvolání,
– omezuje se výdej povolenek v případě uzavření výdejen na nezbytně nutnou dobu,
– doporučuje se v případě uzavření výdejen povolenek vydávat povolenky alternativní cestou s omezením kontaktu s rybáři (telefonické nebo e-mailové objednávky, zasílání poštou apod.),
– doporučuje se posunout výlovy rybníků, pokud to bude možné,
– ruší se školení vedoucích rybářské stráže,
– ruší se semináře rybářských hospodářů.

JčÚS ČRS
– vydává stanovisko k odložení výročních členských schůzí,
– k odložení jednání výborů MO,
– doporučení k postupu členů rybářské stráže na revírech a k zachování maximální opatrnosti při konrolách.

JčÚS ČRS
– zveřejňuje seznam MO, které nevydávají povolenky vč. popisu alternativního postupu,
– ruší jednání výboru JčÚS.

16.3.2020
Ministerstvo zemědělství ČR
– vydává informaci, že omezení pohybu osob se nevztahuje na docházky rybářů k vodě.

JčÚS ČRS
– zabezpečuje korespondenční výdej hostovacích povolenek.

12.3.2020
Vláda ČR
– vyhlášen Nouzový stav pro území ČR
JčÚS ČRS
– opětovně doporučuje svým MO odložit výroční členské schůze.
JčÚS ČRS ruší
– školení vedoucích rybářské stráže,
– semináře rybářských hospodářů,
– rybářské závody sportovních odborů.

10.3.2020
Ministerstvo zdravotnictví ČR zakazuje všechny akce s účastí nad 100 osob.
JčÚS ČRS – doporučení pro MO JčÚS ČRS aby odložili výroční schůze.

 

Ing. Karel Koranda, předseda JčÚS ČRS