Close

2.7.2018

Etický kodex rybářské stráže JčÚS ČRS

V roce 2017 začal Jihočeský územní svaz ČRS s rozsáhlou rekonstrukcí rybářské stráže s cílem výrazně zlepšit dodržování rybářského práva a pořádek na březích našich revírů. Je prokazatelné, že zhruba 1-2% rybářů se dopustí závažného přestupku za nějž je zadržena povolenka a cca 10% rybářů páchá méně závažné přestupky řešené vysvětlením na místě. Mezi rybáři jsou i tací, kteří verbálně útočí na rybářskou stráž při výkonu funkce, jsou vulgární a odmítají se podrobit kontrole. Někteří, zejména ti, kterým byla zadržena povolenka nebo zapsán přestupek do povolenky si následně stěžují na postup a chování rybářské stráže. V rámci objektivity musíme konstatovat, že též někteří členové rybářské stráže se nechovají tak, jak bychom si jako navrhovatelé rybářské stráže představovali. Přijali jsme proto etický kodex rybářské stráže JčÚS ČRS. Všechny rybáře bychom chtěli požádat, aby respektovali členy rybářské stráže jako úřední osoby, chovali se k nim slušně a s respektem. V případě, že by se některý člen rybářské stráže nechoval v souladu se zákonem a s etickým kodexem, je právem každého rybáře podat na takovéto chování stížnost. Již dva roky probíhá hodnocení činnosti jednotlivých členů rybářské stráže s cílem vyhodnotit, kteří členové dělají svou práci v rozporu s požadavky na ně kladenými. S takovýmito členy se budeme muset v budoucnu zřejmě rozloučit.

Věříme, že slušní rybáři pochopí, že rybářská stráž má za úkol chránit naše revíry před pytláky a lovícími, kteří hrubým způsobem porušují rybářský řád.