Close

3.2.2020

Fond dětí a mládeže 2020

Také v letošním roce mohou místní organizace získat příspěvek z Fondu dětí a mládeže (FDM) od Jihočeského územního svazu na práci v kroužcích. Prostředky lze čerpat za podobných podmínek jako v loňském roce.

Novinkou je možnost čerpat na některé aktivity vyšší částku (změna % poměru spoluúčasti). Dále o prostředky z fondu mohou nově zažádat také jednotlivé sportovní odbory JčÚS.

Tyto změny a všechny potřebné informace naleznete ve statutu. Statut a všechny potřebné dokumenty k žádosti a vyúčtování příspěvků naleznete na tomto odkazu: odbor mládeže