Close

7.10.2020

Informace ohledně probíhajících výlovů

převzato z Hospodářských novin dne 7. října 2020

Na hon může i více než 20 lidí, ale bez následné oslavy

Zákaz více než 20 lidí na vnějších hromadných akcích se nevztahuje na hony zvěře a výlovy rybníků. Nesmějí ale na ně navazovat společenská shromáždění. Na jaře byly společné hony zakázané. Ministerstvo dostalo po přijetí nouzového stavu výjimku pro rybáře a myslivce. Jde například o výlov rybníka, zarybňování, hospodářskou činnost, kterou nelze odložit, společný lov organizovaný uživatelem honitby či plnění mimořádných veterinárních opatření.