Close

2.7.2018

Jednání pracovníků JčÚS ČRS a Šumavského národního parku

Dne 2.7.2018 proběhlo jednání vedení Jihočeského územního svazu ČRS se zástupci Šumavského národního parku ohledně ochrany ÚN Lipno, které se nachází na území CHKO Šumava, a úpravy bližších podmínek na revíru Vltava 33 MP a Vltava 33 P, které se nachází na území Šumavského národního parku. Bylo dohodnuto, že na revírech Vltavy 33 budou opraveny a obnoveny stávající cedule vyznačující revír a cedule vymezující oblasti s omezeným rybolovem a místa, kde je z důvodu ochrany perlorodky říční zákaz brodění. Současně bude zjednodušen popis místních úprav v bližších podmínkách výkonu rybářského práva tak, aby byl srozumitelnější. Na ÚN Lipno bude dál probíhat dozor zejména v oblasti pravého břehu, kde je podle zákona č.114/1992 Sb. zakázáno táboření, poškozování dřevin, rozdělávání ohňů a zajíždění auty mimo cesty. Pracovníci Jihočeského územního svazu ČRS a pracovníci ŠUNAPu opětovně deklarovali společný zájem na ochraně přírody a rybářských revírů nacházejících se v Šumavském národním parku a na území CHKO Šumava. Jsme velice rádi, že se nám povedlo oživit spolupráci se ŠUNAP a věříme, že společný postup povede ke zlepšení pořádku a ke spokojenosti slušných rybářů navštěvujících tyto naše krásné revíry.