Close

7.12.2016

KORUNSKÝ RYBNÍK (421 301)

Jedná se o rybník s lovem ryb na udici, kdy pověřenými osobami ve smyslu § 3 odst. 2 zákona č.99/2004Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, jsou všichni držitelé mimopstruhové povolenky územní ČRS JčÚS a celosvazové. Nejedná se o rybářský revír vyhlášený příslušným rybářským orgánem. Lovící je povinen dodržovat stejná pravidla pro lov ryb platící pro mimopstruhové rybářské revíry ČRS JčÚS.

Rozloha: 4,45ha

Korunský rybník (hráz 49.4628714N, 14.3642122E) v k. ú. Milevsko  4,45 ha