Close

13.4.2017

Květoňov, platnost povolenek, počet úlovků

Chtěl bych vyjasnit, jak je to s počtem úlovků a možnosti využití povolenek na nádrži Květoňov.
Nádrž je nyní mimopstruhovým revírem, což umožňuje celoroční rybolov (třeba letos bylo možné chytat od poloviny března), a dále po ulovení třetí lososovité ryby není nutné končit denní lov.  Vzhledem  k tomu, že v okolních MO jsou pstruhaři, kteří byli zvyklí lovit na řekách a na Květoňově, vyšli jsme jim vstříc a na revíru platí jak jihočeská pstruhová povolenka, tak i jihočeská a celosvazová mimopstruhová povolenka. To není v rozporu s ustanoveními Zákona o rybářství, kde se v § 13 odst 10 pouze konstatuje,  že uživatel musí vydávat povolenky, ale na kolik revíru mohou platit není nijak specifikováno. Platnost povolenky je celoroční, tedy i na pstruhovou povolenku JčÚS je možné na Květoňově lovit celoročně. 
Celkový denní počet úlovků je však upraven Zákonem o rybářství poměrně jasně, tedy přesněji jeho prováděcí vyhláškou 197/2004 sb (viz níže), a vztahuje se k revírům a ne k povolenkám, tedy limit je tři kusy na den, i kdyby rybář lovil na více povolenek a na více revírech. Můžete však za den ulovit 3 ks na pstruhových revírech a 3 ks na MP revírech. Počet ponechaných ryb na povolenku však může upravit uživatel- viz roční limity.
Podle Bližších podmínek výkonu rybářského práva JčÚS ČRS  je možné si na pstruhových revírech ponechat pouze jednu lososovitou rybu delší než 45 cm denně, to platí i na Květoňově.
 Milan Hladík