Close

24.1.2020

Lov na položenou

Vzhledem k tomu, že v letošním roce je nově upravena v rybářském řádu pro revíry Jihočeského územního svazu definice lovu na položenou, vydáváme zde vysvětlení, proč byla tato změna přijata a názorné příklady toho co lze použít.

Definice dle rybářského řádu:

Při lovu na položenou není pohyb nástrahy osobou provádějící lov aktivně ovlivňován. Použity smí být nejvýše 2 udice. Na každé udici je možné použít pouze jeden jednoduchý háček. V období od 16. června do 31. prosince je možné jednoháček nahradit jedním dvoj- nebo trojháčkem, nebo při lovu na nástražní rybičku i víceháčkovým systémem s nejvýše 3 háčky (jedno-, dvoj, nebo trojháčky). Zátěž (nebo krmítko), musí být na udici upevněna tak, aby se po utržení vlasce samovolně uvolnila. Použít lze pouze odepínacích (vypínacích) zátěží, nebo zátěží a krmítek průběžných. V případě použití průběžné zátěže (nebo krmítka) smí být fixována pouze zarážkou upevněnou na vlasci od zátěže směrem k háčku. Mezi zátěží (nebo krmítkem) a prutem nesmí být žádná další zarážka (myšleno pevná).

 

Důvodem této změny je ochrana ryb. Základní myšlenkou tohoto omezení je, aby při utržení montáže ryba netahala za sebou krmítko či jinou zátěž a minimalizovalo se tak její poškození.

 

Příklady vyhovujících montáží:

Obr. 1 použití klasické montáže na feeder

Krmítko (nebo zátěž) je připevněno ke kmenovému vlasci pomocí obratlíku a může se volně pohybovat po vlasci směrem k prutu. Návazec je připevněn pomocí obratlíku a uzlík je chráněn gumovou kuličkou. Při utržení kmenového vlasce krmítko volně sklouzne po vlasci a ryba odjíždí pouze s návazcem bez krmítka.

 

Obr. 2 použití průběžného krmítka

Podobná montáž jako na obr.1 pouze krmítko je umístěno přímo na kmenovém vlasci. Opět při utržení kmenového vlasce krmítko volně sklouzne po vlasci a ryba odjíždí pouze s návazcem bez krmítka (nebo zátěže).

 

Obr. 3 průběžný páternoster

Krmítko (nebo zátěž) je na bočním přívěsu (libovolně dlouhý vlasec), který je na kmenový vlasec upevněn pomocí obratlíku (nebo jezdce) tak, aby se mohl po kmenovém vlasci směrem k prutu volně pohybovat. Opět při utržení kmenového vlasce boční přívěs s krmítkem (nebo zátěží) volně sklouzne po vlasci a ryba odjíždí pouze s návazcem bez krmítka (nebo zátěže).

 

Obr. 4 montáž s vypínací zátěží

Zátěž (nebo krmítko) je na kmenovém vlasci připevněn pomocí prvku, který při mírném tahu směrem od prutu umožňuje, aby se zátěž (krmítko) uvolnilo z vlasce. Zátěž (nebo krmítko) po vlasci volně neklouže, ale při lehkém uváznutí na dně a zatažení směrem k háčku dojde k jeho uvolnění z montáže. Při utržení kmenového vlasce zátěž (nebo krmítko) při lehkém uváznutí na dně sklouzne z montáže a ryba odjíždí pouze s návazcem bez krmítka (nebo zátěže).

 

 

Obr. 5 method krmítko

Toto krmítko je navlečeno přímo na kmenovém vlasci a je nasunuto na obratlík na který je navázán návazec s háčkem. Krmítko po vlasci volně neklouže, ale při lehkém uváznutí na dně a zatažení směrem k háčku z obratlíku sklouzne a volně se pohybuje po kmenovém vlasci. Při utržení kmenového vlasce krmítko při lehkém uváznutí na dně sklouzne z montáže a ryba odjíždí pouze s návazcem bez krmítka.