Česky
English
Deutsch
Français

1/2008 únor
vytiskni  Zformátuj pro tisk a vytiskni tuto stránku

Obsah

 

Z výročí

Výbor JčÚS ČRS blahopřeje všem funkcionářům, dlouholetým členům, kteří se v průběhu března a dubna 2008 dožívají významných životních výročí.
 
březen 2008
Vladimír Tupý81 let MO Strakonice
František Podlaha80 let MO Bechyně
Alois Schánělec75 let MO Protivín
Ladislav Micka75 let MO Bechyně
Oldřich Kolář70 let MO Žirovnice
Josef Tichý70 let MO Tábor
Hana Kňákalová70 let MO Pacov (sam. hospod.)
Jaroslav Lhotský65 let MO Želiv
Bohumil Hrobský65 let MO Pelhřimov
Edvard Mára60 let MO Bechyně
Jaroslav Novák60 let MO Kloužovice
Jiří Hubert60 let MO Žirovnice
Jan Koller50 let MO Vimperk
ing. St. Kratochvíl50 let MO České Budějovice 1
 
duben 2008
Jiří Doležal84 let MO Kamenice nad Lipou
Miroslav Lenc80 let MO Kamenice nad Lipou
Karel Faměra79 let MO Strakonice
Jan Pučegl70 let MO Loučovice
Jindřich Jelínek60 let MO Žirovnice
František Přikryl60 let MO Dačice
Antonín Řehoř60 let MO Blatná
Miroslav Brdička60 let MO Blatná
František Získal55 let MO Pacov (sam. hospod.)
Stanislav Štokinger50 let MO Kloužovice
František Vacek50 let MO Pacov (sam. hospod.)
 
Všem jmenovaným děkuje výbor JčÚS ČRS za práci obětavě věnovanou rozvoji rybářství v našem kraji.
 
 

Z činnosti rybářské stráže

Rybářská stráž pracovala v roce 2007 na svěřených revírech v rámci stejných pravidel jako v letech minulých. Od roku 2007 včetně je navíc platná směrnice, že veškeré povolenky, které RS na revírech JčÚS ČRS zadrží, odešle do Boršova k rukám ing. Kepra, který je pověřen agendou a následným vyřízením náležitostí pro správní řízení nebo pro řešení přestupku v MO.

Trvalé bydliště je v tomto případě nutné ověřit z platného průkazu totožnosti! Za rok 2007 bylo zadrženo, včetně cizineckých, celkem 165 povolenek. K datu 19.2.2008 je evidováno celkem 549 RS s působností krajskou a 68 RS s působností místní. Přes opakovaná upozornění na platnost lékařských prohlídek pro RS (5 let)jsme vyzývání obcemi s rozšířenou působností o doložení zdravotních osvědčení s pohrůžkou, že po daném termínu budou zrušeny (poslední upozornění bylo z Českého Krumlova).

JčÚS ČRS také od roku 2007 včetně zkvalitnil ostrahu nejvýznamnějších nádrží v kraji se silným rybářským tlakem (Lipno, Hněvkovice, Trnávka, Sedlice) v tom smyslu, že byly ustaveny skupiny RS pro organizovaný dozor. Byly dovybaveny loděmi, byla jim dána možnost úhrady části nákladů na pořízení uniformy RS a byly vyčleněny vyšší částky na úhradu nákladů cestovného. ÚN Lipno bude mít od roku 2008 celkem 3 osoby zodpovědné za koordinaci RS na nádrži, a to jsou pro Lipno sever p. Oldřich Petr (Horní Planá), pro Lipno jih pan Miroslav Kučera (Loučovice) a potom pan Josef Prüher za početnou RS Český Krumlov.

Školení vedoucích RS proběhne letos 12. března v Pelhřimově a 13. března 2008 v Českých Budějovicích.

 
ved. RS ing. Kepr
<< zpět na obsah
 

Důchodci pohromadě

V měsíci listopadu uspořádala místní organizace v Pacově další setkání důchodců od 62 let a výše. Účast byla velmi dobrá a sešlo se víc jak 30 členů. Setkání zahájil předseda organizace a v krátkosti informoval o současné práci a o tom, co se připravuje. To samozřejmě připravilo i půdu pro následující diskusi. Kdo by si myslel, že občané důchodového věku a k tomu ještě rybáři, se neumějí pobavit, hluboce by se mýlil. Mají stále elánu na rozdávání. Setkání se zúčastnil i pan Václav Princ, který právě dva dny před tímto setkáním dovršil 93 let a jistě patří mezi nejstarší členy Jihočeského územního svazu. Je plný životního optimismu a o děni v organizaci stále projevuje živý zájem.

Zpestřením setkání bylo vystoupení pana Křížka, který ze svého archivu vytáhl a přinesl a rovněž i přednesl několik povídek, které byly parodií na příhody, které se přítomným rybářům v minulosti přihodily. Kdo chtěl, a byli to vlastně všichni, mohl zazpívat s hudebním doprovodem pana Houdka.

Setkání rybářů by nebylo úplné, aby se k občerstvení nepodávala ryba. Všichni si pochutnali na specialitách připravených panem Mrázkem.

(Poznámka redakce: Jistě může toto setkání inspirovat i výbory dalších organizací. Posiluje jistě naši příslušnost k Petrovu cechu.)

 
ing. Karel Síbrt
předseda MO
<< zpět na obsah
 

Komentář k nasazení ÚN Lipno v roce 2007 v porovnání na rok 2006

Vysazování násadových ryb do ÚN Lipno probíhalo od jarních měsíců do měsíce srpna a na podzim od září do listopadu 2007.

Ryba byla vysazována na různé lokality nádrže od hráze až po horní část v Peci. U všech druhů vysazovaných ryb došlo k překročení zarybňovacího plánu. Jsem si ale na druhé straně vědom toho, že s ohledem na drastický pokles úlovků candáta, vládne mezi sportovními rybáři nespokojenost.

V této situaci nepomůže zvyšování zarybňování touto rybou, a vyžádá si do budoucnosti některé i nepopulární opatření. O tom si povíme po vyhodnocení úlovků za rok 2007.

Doporučuji pročíst si přílohu časopisu Rybářství XII/07, kde krajský hospodář dr. Hladík popisuje historii ÚN Lipno a náměty ke zlepšení situace v budoucnu na nádrži. Jsou zde i vyjádření našich předních odborníků a výzkumníků.

 

K jednotlivým druhům vysazovaných ryb:

Kapr
na plán 75000 ks - 70000 kg bylo v roce 2007 vysazeno 67393 ks - 91670 kg o průměru 1,36 kg. Nebyl sice splněn plán o 7604 ks, ale ve hmotnosti byl překročen o 21670 kg.
V roce 2006 bylo vysazeno 60996 ks - 82690 kg o průměru 1,31 kg.
Poradní spor rybářského hospodáře pro ÚN Lipno navrhl vysazovat do nádrže každoročně nejméně 90000 kg kapra. Tento návrh schválil výbor JčÚS ČRS.

Lín
Na plán 6000 ks - 600 kg bylo v roce 2007 vysazeno 10300 ks - 1217 kg průměr 0,11 kg. Plán byl překročen o 4300 ks - 617 kg.
V roce 2006 bylo vysazeno 5.400 - 925 kg průměr 0,17 kg.

Štika Šr
Na plán 100000 ks bylo v roce 2007 vysazeno 107000 ks. Poděkování patří MO ČRS, které se na vysazování rychlené štičky podílely. V roce 2006 bylo vysazeno 92000 ks.

Štika Š1-2
Nad plán bylo vysazeno 765 ks - 345 kg o průměru 0,45 kg štičí násady, v roce 2006 1260 ks - 570 kg o průměru 0,45 kg.

Candát
Na plán 100000 ks bylo v roce 2007 vysazeno 142000 ks Car. Vysazování Car do nádrže je výhodnější než Ca1 v pozdním podzimu a zvláště pokud je slabý. Jiná situace by nastala, pokud by dodavatelé nabídli Ca1 silnějšího 12 - 15 cm a více.

Mník
Nulka mníka se vysazuje do nádrže mimo plán jako jeden z ohrožených druhů ryb. Mník byl v minulosti v nádrži hojnou rybou, zvláště v době jejího napuštění, ale v současnosti jeho úlovky klesají na minimum.V roce 2007 bylo vysazeno 405000 ks Mno, v roce 2006 600000 ks.

Sumec
Sumec velký byl vysazen do nádrže naposledy v roce 2005 a od roku 2006 bylo od jeho vysazování upuštěno na doporučení PS RH ÚN Lipno. Důvodem byl přirozený výtěr tohoto dravce v nádrži, růst jeho úlovků a ohrožení ostatních druhů ryb.

Pstruh duh.
Poslední rybou vysazenou do nádrže v roce 2007 byl pstruh duhový v počtu 11150 ks - 4500 kg o průměru 0,40 kg. V roce 2006 bylo vysazeno 5200 ks - 3700 ks o průměru 0,71 kg. Na vysazování pstruha duhového jsou různé protichůdné názory. Ale tím, že klesají úlovky dravců, zůstává pstruh atraktivní rybou a v budoucnu lze očekávat i trofejní úlovky této ryby.

Závěrem mohu konstatovat, že ÚN Lipno bylo v roce 2007 kvalitně nasazeno a celková hodnota vysazených násad měla hodnotu 4,639.047,50 Kč. Někdo namítne, že s ohledem na rozlohu ÚN Lipno by se mělo vysazovat více ryb, ale vše se odvíjí od možností finančních prostředků a ceny povolenek.

Do roku 2008 přeji všem mnoho rybářských úlovků a zážitků.

 
Jaroslav Tichý
ryb. hospodář ÚN Lipno
<< zpět na obsah
 

Výroční vzniku místních organizací

V prosincovém čísle loňského ročníku jsme vás seznámili s organizacemi, které v roce 2008 oslaví výročí svého vzniku. Jistě počítají s důstojným oslavením této události. Chceme jim při této příležitosti dát slovo v našem Vezírku. Dnes se začtete do toho, jak vlastně po celý rok plánují oslavy v místní organizaci Humpolec.
 

 

 
 
© Copyright, Jihočeský územní svaz ČRS, Všechna práva vyhrazena