Česky
English
Deutsch
Français

1/2006 únor
vytiskni  Zformátuj pro tisk a vytiskni tuto stránku

Obsah

 

Z výročí

Výbor JčÚS ČRS blahopřeje všem funkcionářům, dlouholetým členům, kteří se v průběhu března a dubna 2006 dožívají významných životních výročí.
 
březen 2006
Vladimír Kraus75 let MO Velešín
Josef Šulc65 let MO Pelhřimov
Jaroslav Petráš65 let MO Strakonice
František Tourek60 let MO Ledenice
Jiří Weber55 let MO Humpolec
Miloslav Strnad55 let MO Pelhřimov
Jaroslav Bečvář50 let MO Volyně
 
duben 2006
Jiří Doležal82 let MO Kamenice nad Lipou
Jaroslav Doubek75 let MO Pacov (sam. hospod.)
Jan Valdman75 let MO Vimperk
Josef Hodiánek70 let MO Křemže
Jaroslav Pokorný70 let MO Křemže
Jiří Fiala60 let MO Vimperk
Luboš Jelínek60 let MO Milevsko
Josef Šrétr55 let MO Milevsko
Jiří Bažant50 let MO Dačice
Václav Berka45 let MO Křemže
 
Všem jmenovaným děkuje výbor JčÚS ČRS za práci obětavě věnovanou rozvoji rybářství v našem kraji.
 
 

K rybářské stráži

Připomínáme, že každoroční školení vedoucích RS v jihočeském kraji, které je březnovým meetingem s náplní – změny v legislativě, praktická činnost v terénu – proběhne v letošním roce 14. března (úterý) v Českých Budějovicích (VaK j.č.) a 15. března (středa) v Pelhřimově (MO ČRS), vždy od 16,00 hodin.

Případné otázky, které vyžadují přípravu, směřujte písemně na adresu JčÚS ČRS k rukám ing. Kepra. Připomínáme rovněž, že vzhledem k tomu, že jde každoročně o jedinou schůzku tohoto druhu na celokrajské úrovni před začátkem lovné sezóny, je účast zástupce MO ČRS nutná!

 
ing. Kepr
vedoucí RS v jč. kraji
<< zpět na obsah
 

Nasazení údolní nádrže Lipno v roce 2005

Plánované nasazení ÚN Lipno dle druhové skladby v kusech i hmotnosti rybích násad bylo v roce 2005 splněno a u některých druhů ryb i překročeno.

Plán nebyl splněn pouze u násady lína z důvodu jeho nedostatku.

U násad hlavní lovené ryby kapra, bylo jeho nasazování rozděleno na jarní, letní a podzimní vysazení a na různé lokality, od hráze až po Novou Pec. Celkem bylo v roce 2005 vysazeno 75.475 ks – 91.280 kg kapra o průměrné hmotnosti 1,20 kg, v hodnotě 3,888.666,- Kč.

U násad lína se každoročně potýkáme s jeho nedostatkem. Uvítal bych nabídku MO ČRS. V roce 2005 bylo vysazeno 2.220 ks – 300 kg dvouletého lína o průměrné hmotnosti 0,13 kg.

Štika byla vysazena ve stádiu rychleného plůdku v množství 475 ks – 95 kg.

Candáta bylo vysazeno 102.000 ks ve stádiu rychleného plůdku.

Sumec velký byl vysazen jako dvouletý – 800 ks – 135 kg.

Pstruh duhový se stal po několika letech pravidelného vysazování do nádrže oblíbenou rybou, zvláště při jezerním muškaření a láká k nám i zahraniční rybáře.

V roce 2005 bylo v celkové hodnotě 4,712.698,- Kč dávají předpoklad úspěšné rybářské sezony v roce 2006.

 
Jaroslav Tichý
Hospodář ÚN Lipno
<< zpět na obsah
 
Některé organizace v územním svazu oslavují v roce 2006 významná výročí svého založení. Chceme jim dát v našem VEZÍRKU postupně slovo.
 

80 let trvání MO ČRS Pacov

V letošním roce si místní organizace ČRS v Pacově připomíná 80 let od svého založení. Začátky rybářské organizace nebyly lehké, ale elán zakládajícím členům určitě nechyběl. Byly hledány větší možnosti sportovního i společenského vyžití. To vše vyústilo v ustavující schůzi Rybářského klubu v Pacově, která se konala 27. září 1926 za účasti 9 zakládajících členů. Krátce na to se konala 13. listopadu první členská schůze za účasti 29 členů. Tehdejší členská základna měla tzv. členy činné tj. rybáře a členy přispívající. Není bez zajímavosti, že zápisné činilo 6 Kč, členský příspěvek 10 Kč a rybářský lístek stál 50 Kč. Začínalo se s tekoucími vodami kolem Pacova a následně se podařilo získat i několik menších rybníků. Organizace se dále rozvíjela a na jejím vývoji se samozřejmě také projevovaly politické proměny státu.

V současné době se členská základna pohybuje kolem 200 členů. Organizace pečuje rovněž o kroužky mládeže s celoročním programem. Jsou vedeny dva kroužky mládeže I. a II. ročník. Činnosti kroužků jsou nápomocni ředitelé místních škol a jejich činnost podporuje i Městský úřad v Pacově.

V rámci Jihočeského územního svazu je organizace samostatně hospodařící. Organizace obhospodařuje dva sportovní revíry s dobrým zarybněním. Jedná se o mimopstruhový revír o výměře 87.523 m2 pstruhový revír o zatopené ploše 15.7 ha a délce toku 44.4 km. Ve výrobě ryby je organizace soběstačná s výjimkou pstruha duhového a sivena amerického, kde je zarybnění prováděno ve spolupráci s Jihočeským územním svazem. U některých druhů ryb má organizace určité přebytky. Je to především roček candáta, v menší míře pak candát 2, štika obecná a kapr.

 
Pacovským rodákem je významný český básník Antonín Sova.
 

Pacov_80_let_zalozeni.jpg, 40 kB Rybníky
 
Antonín Sova
 
Ty české rybníky jsou stříbro slité,
žíhané temnem stínů pod oblaky,
vloženy v luhy do zeleni syté
jsou jako krajů mírné, tiché zraky.
Tu sluka steskne v rákosí blíž kraje,
a kachna vodní s peřím zelenavým,
jak duhovými barvami kdy hraje,
se nese v dálce prachem slunce žhavým,
chlad s vůní puškvorců na luka stoupá,
a s vůní otavy po kraji dýchá,
vzduch mírně chlazen vlnami se houpá,
a něco jako věčný stesk v tom vzdychá.

 
ing. Karel Síbrt
předseda MO
<< zpět na obsah
 

Zarybnění rybářských revírů JčÚS ČRS za rok 2005

Jihočeský územní výbor JčÚS projednal na řádném lednovém zasedání zarybnění rybářských revírů sdružených v rámci "Společného rybolovu a hospodaření" za rok 2005. V předběžných výsledcích není zahrnuto zarybnění místních revírů obhospodařovaných přímo příslušnou místní organizací ČRS.

Z výsledků je patrné, že rok 2005 byl velmi úspěšný a zarybnění jednotlivými druhy násad bylo splněno v téměř všech druzích. Na MP revírech nebylo splněno zarybnění násadou sumce, kdy jsme byli nuceni odmítnout poslední dodávku z důvodů zdravotního stavu. U parmy se podařilo zajistit násadu ve výši 44% zarybňovacího plánu. Samostatnou kapitolou je zarybňování MP revírů násadou úhoře, kdy neúměrně stoupající cena úhořího monté (v roce 2005 27.000,- Kč za 1 kg) nám neumožňuje naplnit potřebné množství.

Na pstruhových revírech jsou splněny všechny požadavky na zarybnění, což je výsledek potěšující, ale v případě pstruha obecného se situace nevyvíjí příznivě. Produkce dvouleté násady z chovných potoků neustále klesá a některé MO již odmítají se podílet na její produkci a to zejména z důvodů ekonomických. Proto je zarybnění některých menších pstruhových revírů řešeno i násadou do 1 roku stáří. V ostatních druzích násad, zejména pstruha duhového a sivena se pozitivně projevuje produkce Pstruhařství Kaplice s.r.o., kdy v těchto rybách je náš ÚS soběstačný. U lipana došlo k výraznému překročení zarybnění a to díky dodávkám od jiných producentů než jsou naše MO, které od produkce lipana, až na výjimky ustoupily.

V přiložené celkové tabulce (zarybneni_2005.xls, 70 kB) je možné porovnat skutečné zarybnění jednotlivými druhy na plán roku 2005. V komplexním rozboru hospodaření za rok 2005, který bude v definitivní podobě hotov koncem března, budete mít možnost detailního posouzení násad a úlovků v roce 2005 a to i podle jednotlivých revírů.

Za úspěšné splnění hospodářských úkolů na rybářských revírech v roce 2005 je potřeba poděkovat všem MO, sekretariátu JčÚV i spolupracujícím producentům rybích násad.

 
zpracoval ing. Jan Štěpán
<< zpět na obsah
 
© Copyright, Jihočeský územní svaz ČRS, Všechna práva vyhrazena