Close

26.11.2018

ME v lovu ryb na umělou mušku – tisková zpráva

Dovolujeme si rybářskou a laickou veřejnost informovat o vyhodnocení 24. FIPS MOUCHE Mistrovství Evropy v lovu ryb na umělou mušku, které proběhlo ve dnech 6. – 11.6.2018 na rybářských revírech v jižních Čechách.

V den zahájení bylo zorganizováno dětské rybářské odpoledne pro děti z okolních škol, pro všechny děti byly kromě soutěží a zábavných her s rybářskou tématikou zajištěny doprava, ceny, trička s potiskem a občerstvení. Celkem se účastnilo přibližně 80 dětí.

Vlastní Mistrovství Evropy se vydařilo jak po stránce organizační, kdy celý závod proběhl hladce a v duchu fair-play, tak i po stránce sportovní. Závodu se zúčastnilo celkem 17 družstev včetně dvou českých, celkem bylo registrováno 105 účastníků, organizační tým včetně rozhodčích čítal 128 lidí. Jako pomocníci se během závodu uplatnili i členové Juniorské muškařské prezentace ČR, aby získali nové zkušenosti. Všichni závodníci si především pěkně zachytali, vyměnili si zkušenosti, navázali nová přátelství. Bylo uloveno téměř 5000 ks ryb, zejména pstruh obecný, pstruh duhový a další druhy ryb. První místo v kategorii jednotlivců získal Pavel Chyba z České republiky, český tým získal první místo i v kategorii družstev. Velkým úspěchem a překvapením bylo celkové čtvrté místo týmu českých žen.

ME bylo možné v takovém rozsahu zorganizovat díky partnerům, kteří přispěli jednak k organizaci závodu, tak i finančními částkami. Mezi nejvýznamnější partnery patřili Jihočeský kraj, Hanák spol. s r.o., Povodí Vltavy, státní podnik, Lesy ČR, státní podnik, a Hasičská vzájemná pojišťovna a.s.. Celkem k úspěšné organizaci závodu přispělo v různé míře 17 partnerů a sponzorů z řad obcí, rybářských firem i soukromých dárců.

V rámci rozpočtu závodu na úrovni 2 800 000 Kč byla zajištěna účast dvou českých týmů, dále bylo uhrazeno zarybnění rybářských revírů pro trénink a závod v hodnotě 350 000 Kč nad rámec pravidelného zarybňovacího plánu, které využili místní rybáři po zbytek rybářské sezóny. Podařilo se zorganizovat dětské rybářské odpoledne, kdy byly uhrazeny všechny náklady včetně dopravy dětí v ceně přibližně 50 000 Kč. Čistý kladný výsledek rozpočtu na úrovni 160 000 Kč bude dle usnesení Výboru JčÚS ČRS využit na podporu mládežnické činnosti v rámci JčÚS ČRS.

Věříme, že mezinárodní muškařské závody jsou výbornou cestou propagace sportovního rybolovu, a především muškaření v jižních Čechách s dlouhodobým efektem, a dále skvělou formou propagace regionu v okolí Vyššího Brodu i celého Jihočeského kraje. Budoucností sportovního rybolovu je především mládež, a proto jí byla v rámci organizace ME věnována mimořádná pozornost a kladný finanční výsledek závodu bude také využit na její podporu.

Závěrem bychom chtěli touto cestou informovat a další a nejspíše na delší dobu poslední velké mezinárodní muškařské akci, která se na jihočeských rybářských revírech uskuteční, a tou bude 19. Mistrovství světa juniorů v lovu ryb na umělou mušku ve dnech 10. – 17.8.2019.