Close

24.10.2017

Nové rybářské lístky s platností od 1.11.2017

Ve sbírce zákonů (částka 103/2017), proběhla novela zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, která zavádí správní poplatek za 30 denní rybářský lístek a rybářský lístek na dobu neurčitou. Pro zjednodušení vašeho hledání, naleznete tuto změn na stránce č. 18 přílohy (částky 103/2017 strana č. 3210).

Rybářský lístek 30 denní za 200,- Kč

Rybářský lístek na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let za 1000,- Kč

Rybářský lístek na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce za 500,- Kč