Close

Odbor mládeže

Odbor mládeže JčÚS ČRS pracuje již řadu let s mládeží do 18-ti let. Činnost je především zaměřena na podporu rybářských kroužků, organizaci rybářských táborů a soutěžích akcí. Rybářský potěr je většinou organizován v rybářských kroužcích pracujících v našich místních organizacích, které jej pomáhají uvést mezi dospělou členskou základnu. Snažíme se, aby budoucí rybáři neviděli v rybářském sportu jenom množství ryb, které mohou přinést domů od vody, ale aby se naučili, že rybaření je především postoj k přírodě a způsob životního stylu s citem a respektem k přírodnímu bohatství.

Úkolem práce s rybářskou mládeží je naučit děti rybářské dovednosti praktické i teoretické dle možností každého vedoucího rybářského kroužku. Poslední Sněm Českého rybářského svazu uložil odborům mládeže zkvalitnění výuky novými metodami, které snad zaujmou další děti, které mají zájem o rybářský sport. Na posledním zasedání odboru mládeže si většina členů stěžovala na stoupající nezájem o rybářský sport a přidružené soutěže. Nezbývá než jen konstatovat, že musíme zájem dětí získat soutěživostí a schopnostmi, které nám budou nerybáři jenom závidět. Vedoucí rybářských kroužků mají v rukou budoucnost Českého rybářského svazu.

Důležitým partnerem  je Ministerstvo Škollství Mládeže a Tělovýchovy , které finančně přispívá na činnost mládeže.

Jako hlavní náplně činnosti rybářských kroužků především pro ty nejmenší rybáře můžeme jmenovat seznámení dětí s revírem, na němž hospodaří domovská místní organizace, základy chovu ryb v podmínkách ČRS a případně i produkčních rybářů, poznávání ryb i živočichů a rostlin žijících kolem vody, které se děti naučí nejlépe na živých exponátech při praktických ukázkách rybolovu nebo při malých rybolovných soutěžích, a také seznámení s technikami sportovního rybolovu. Dále pak můžeme zařadit různé dovednostní soutěže, například v rychlosti vázání háčku nebo házení zátěží do připraveného terče (není potřeba předpisových terčů a prutů pro rybolovnou techniku). Samozřejmě se děti učí jednotlivá ustanovení rybářského řádu, správné určení druhu ulovené ryby  a také správné vyplňování úlovkových lístků.

Členové odboru mládeže
 jméno a  příjmeníemailmobilMO ČRS
předsedaZdeněk Paulzdenekpaul@seznam.cz723 483 995 Pelhřimov
členJan Luxa  Č. Budějovice 3 
členJiří Marek st.  Písek 
členFrantišek Bouda  Dačice 
členMilan Sojka  Vimperk 


   

Naše služby

Naše služby jsou každodenně prověřovány již od roku 1989.

Název vaší služby

Napište jednoduchý popis vaší služby, kterou děláte. Zkuste být struční.

Název vaší služby

Napište jednoduchý popis vaší služby, kterou děláte. Zkuste být struční.