Close

10.3.2020

Odložení Výročních členských schůzí

Vážení rybáři a členové výborů místních organizací,

na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví jsou od dnešního dne, tj. 10.3.2020 (18 hod) zakázány veškeré akce s účastí nad 100 osob v souvislosti s problematikou koronaviru COVID-19, a to až do odvolání.

Důrazně tímto apelujeme na výbory a statutární zástupce místních organizací, které mají v nadcházejících dnech plánované členské schůze, aby tyto schůze odložily do odvolání zákazu. Opatření se týká rovněž plánovaných oslav výročí MO a dalších akcí s očekávanou účastí nad 100 osob.

Plné znění Mimořádného opatření MZ (č.j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN) k dispozici zde.

V případě pořádání schůzí a dalších akcí i přes toto upozornění mají plnou zodpovědnost statutární orgány místní organizace, neboť místní organizace jsou samostatnými právními subjekty.

O ukončení platnosti tohoto opatření budeme informovat.

 

Ing. Karel Koranda, předseda JčÚS ČRS