Close

27.9.2017

Oficiální požadavek konference JčÚS na Radu ČRS

Návrh:

Konference Jihočeského územního svazu ČRS konaná dne 15.6.2017 uložila členům Rady ČRS, aby na zářijovém zasedání Rady předložili požadavek následujícího znění:

  1. a) „Územní konference OFICIÁLNĚ POŽADUJE po Radě ČRS, aby na všechny dodávky materiálu, služeb a ryb převyšující 200 tis. Kč ročně pro Radu ČRS a ČRS vypisovala s okamžitou platností VEŘEJNÁ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ a předem je zveřejňovala na webu Rady a ve Věstníku veřejných zakázek, a to z důvodu efektivního hospodaření se společnými finančními prostředky“
  2. b) „Aby neprodleně vypracovala nový systém CS rybolovu, který by byl stabilní, vyvážený a spravedlivý.“

Předloženo:

Požadavek byl oficiálně předložen Ing. Korandou na jednání Rady ČRS dne 7.9.2017.

Výsledek:

ad a) Citace zápisu z Rady ČRS konané dne 7.9.2017: „Diskuse vyústila v závěr, že Republiková Rada ČRS neshledává důvod pro přijetí požadavku konference Jč. ÚS ČRS na vyhlašování veřejných výběrových řízení na zakázky nad 200 tis. Kč s tím, že není podložen relevantními důvody a vnitřní kontrolní mechanismy na úrovni Republikové rady ČRS jsou dostatečné. Rada konstatuje, že uplatněním požadavku by došlo i ke komplikacím při objednávkách ryb územními svazy v rámci dotací ČRS z veřejných prostředků (podpora MZe ČR). Rada ČRS vyhlašuje výběrová řízení v jednotlivých případech, na základě individuálního posouzení zakázky.“

ad b) Tento bod nebyl projednán, systémem celosvazového rybolovu se již Rada ČRS v posledních letech zabývala a to bez konkrétního výsledku.