Close

8.11.2016

OTAVA 4 (421 056)

Délka: 14,0 km
Rozloha: 64,00 ha

Organizace pověřená hospodařením: MO Strakonice

Popis revíru

GPS Z: 49°15’44.1″N, 13°56’36.72″E, K: 49°17’4.653″N, 13°46’46.679″E

Přítok Vltavy. Od jezu mlýna Slaník v k. ú. Slaník až k jezu v Horním Poříčí. K revíru patří část Volyňky (GPS Z: 49°15‘46.462“N, 13°23.157“E, K: 49°15´46.462´´N, 13°54´23.157´´E) od jejího ústí do Otavy až k malému jízku pod silničním mostem ve Strakonicích. K revíru patří i Stará řeka (odstavné rameno) nad nádražím ve Strakonicích 0,7 ha. Součástí revíru jsou všechny přítoky včetně Březového potoka (GPS Z: 49°16‘47.883“N, 13°48‘29.506“E, K: 49°21‘0.632“N, 13°43‘36.149“E) od ústí do Otavy až k pramenům. Lov z plavidel na řece povolen. V úseku vyznačeném tabulemi pod silničním mostem u hradu až k jezu u pivovaru a k malému jízku „U Samců“ pod silničním mostem na Volyňce je CHRO – zákaz lovu ryb v období 1. 1. – 31. 5. Celoroční zákaz lovu ryb je v úseku mlýnské stoky od vtoku do Otavy až k parkovišti u kostela sv. Markéty. Celoroční zákaz rybolovu je v úseku od lávky vedoucí od Hradu k pivovaru 200 m proti toku řeky (GPS: Z: 49°15´527´´N, 13°53´984´´E, K: 49°15´488´´N, 13°53´699´´E – označeno cedulemi). Na celém revíru platí zákaz brodění v období 1. 1. – 31. 5. a od 1. 12. do 31. 12. včetně. Míra pstruha obecného zvýšena na 30 cm.