Close

27.1.2017

Otevřený dopis šéfredaktorovi časopisu Rybářství

Rybář s.r.o.
p.Vladimír Urban
Akademická 688/1
108 00 Praha 10 – Malešice

V Boršově dne 20. 1. 2017

Věc: Žádost o omluvu

Vážený pane šéfredaktore,

v časopisu Rybářství číslo 1/2017 jste uveřejnil ve svém článku „XVI. REPUBLIKOVÝ SNĚM ČRS – Čajový dýchánek se nekonal“ nepravdivé informace o vystoupeních jihočeských delegátů na XVI. republikovém sněmu. Věty ve zvýrazněném odstavci „Jihočeši: Ve svazu chceme zůstat, tak nás nevyhazujte, když tak voláte po jednotě! Později: Pokud nedojde ke změně podmínek, odejdeme!“ jsou jednak vytrženy ze souvislostí a ve vámi citovaných formulacích zcela vymyšlené. Žádný z našich diskutujících delegátů tyto výrazy nepoužil, o čemž se můžete přesvědčit z audiozáznamu, který byl podle čl. 15 odst. 10 Jednacího řádu ČRS na Republikovém sněmu pořízen. Jihočeský územní výbor ČRS je pobouřen dezinformacemi, které se objevily v dotyčném článku, a to zejména proto, že se jedná o dezinformační kampaň vedenou proti Jihočeskému územnímu svazu ČRS. Vzhledem ke skutečnosti, že časopis Rybářství vydává společnost Rybář s.r.o., jíž je Český rybářský svaz majoritním vlastníkem, je celá věc o to víc překvapující.

Žádáme Vás proto o neprodlené zveřejnění omluvy na webových stránkách Vašeho časopisu a rovněž v nejbližším tištěném čísle časopisu Rybářství.

S pozdravem za Český rybářský svaz, z.s., Jihočeský územní svaz:

Stanislav Havelka v. r. ,  předseda JčÚS
Ing. Jan Štěpán v. r.,  jednatel JčÚS

Na vědomí:

JUDr. Alexander Šíma, předseda ČRS, z.s.
Ing. Jan Štípek, jednatel Rybář s.r.o.
PhDr. Otakar BROŽ, jednatel Rybář s.r.o.
Ing. Jiří Vostradovský, předseda redakční rady časopisu Rybářství