Close

31.12.2020

PF 2021

Vážené rybářky, vážení rybáři, milí přátelé,

starý rok, který byl pro mnoho z nás velmi těžký, se stal nenávratně minulostí, a my s nadějí hledíme do roku nového. Dovolte mi poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli na činnosti našeho spolku svou prací, a všem, kteří náš spolek podporovali, velice si vážíme vaší spolupráce. Zejména díky vám jsme úspěšně překonávali všechny překážky a zajistili tak poklidný průběh sportovního rybolovu a zarybnění našich revírů.

Pevně doufám, že nový rok bude lepší, zlé časy pominou a my strávíme u našich revírů opět mnoho krásných chvil.

Za celý výbor našeho územního svazu vám všem přeji do roku 2021 abyste si zachovali zdravý rozum, jasnou mysl, životní optimismus a klid v duši. A hlavně to nejcennější – pevné zdraví.

Petrův zdar!

Ing. Karel Koranda
předseda územního svazu