Close

8.11.2016

POHOŘSKÝ POTOK 1 (423 500)

Délka: 22,0 km
Rozloha: 5,00 ha
Organizace pověřená hospodařením: MO Kaplice

Popis revíru

Přítok Černé, Malše, Vltavy. Od ústí do Černé (Švarcavy) jižně od Dluhoště až k pramenům – k revíru patří i pramenná část řeky Lužnice. Vodní nádrže v povodí revíru do revíru nepatří, tvoří samostatný revír. Celý revír je chovný – lov ryb udicí zakázán.