Close

24.11.2020

Poskytnutí finančního daru

Vážení sportovní rybáři,

Jistě i Vy jste zaznamenali zprávu, která proběhla sdělovacími prostředky a pojednávala o havárii na řece Bečvě. Na základě úniku otravné látky zde totiž došlo k velkému úhynu ryb a dalších vodních organizmů, a tak zde bylo znemožněno provádění sportovního rybolovu.

Výbor JčÚS se touto situací zabýval a v souladu s ustanovením Stanov ČRS, z. s., § 2 se rozhodl přispět k obnovení sportovního rybolovu na této řece.

Po rozhovoru s jednatelem ÚS SMS Ing. Trybučkem a předsedou Ing. Kociánem bylo zjištěno, že ryby jim nelze dodat. Při úhynu šlo převážně o reofilní druhy ryb a ty by měly být dodány z jejich povodí. Přivítali by však finanční pomoc, protože budou mít s odstraňováním následků další náklady například na placení lidí, odlovů, materiálu, atd… Takovouto pomoc by velmi ocenili zejména v této době, kdy se velmi těžko zajišťují jiné zdroje.

Na základě zjištěného stavu se výbor JčÚS rozhodl poskytnout ÚS SMS finanční částku ve výši 100.000, – Kč. Poskytnuté finanční prostředky pomohou kolegům ze severní Moravy v této nelehké situaci a budou také výrazem solidarity v rámci ČRS, z. s.

Je třeba zdůraznit, že pomoc jinému územnímu svazu je i výrazem určité prestiže, kdy JčÚS nepatří mezi nejbohatší územní svazy, ale i tak je ochoten kolegům v nouzi pomoci.

S pozdravem „PETRŮV ZDAR“

 

Ing. Jaromír Procházka

místopředseda ČRS, z. s., JčÚS