Close

26.9.2017

Předběžná zpráva z monitorovacího průzkumu ÚN Lipno

Zde přinášíme předběžnou zprávu rozsáhlého hydrobiologického průzkum lipenské přehrady. Tento průzkum prováděli Vědci z Biologického centra Akademie věd ČR od 28.8 do 3.9.

Monitorovací průzkum rybích společenstev vodní nádrže Lipno v roce 2017

Hlavní část průzkumu rybí obsádky proběhla 27.8. -2.9. 2017 (tenatní sítě podle evropského standardu, průzkumy litorálního a pelagického plůdkového společenstva, hydroakustický průzkum vědeckým echolotem). Část hydroakustického průzkumu probíhala i v období 23-25.8.

Průzkum byl prováděn podobně jako v dřívějších letech v oblastech nad H. Planou, kolem Hůrky, Dolní Vltavice, hráze, v Olšinské zátoce a navíc v Kyselovské a Račínské zátoce.

Předběžné poznatky z průzkumu:

Pelagické plůdkové společenstvo vykazovalo průměrnou reprodukci candáta v r. 2017. Ve srovnání s rekordním rokem 2016 došlo ke znatelnému poklesu (cca 5x).  Přesto ve srovnání s mnoha jinými nádržemi jsou hustoty plůdku candáta z přirozeného výtěru nadprůměrné (miliony ks.).

V příbřežním plůdkovém společenstvu přibylo plůdku okouna. V přítokové části byl přítomen půdek štiky a bolena (2-3 ks/10 m pobřeží).   Plůdek sumce nebyl nalezen.

Celkové množství a druhové složení ryb se v prvním přiblížení jeví podobné jako v roce 2016.   V obsádce je mnoho  mladých ryb – v minulých letech se narodily silné ročníky. Početnost candáta se v hrubém přiblížení jevila na podobné úrovni jako v roce 2016. V hrubém přiblížení se tedy nedá říci, že změna pravidel  výrazněji zredukovala dospělou část populace. Jedinci: 55-60 cm dlouzí stále představují slušnou část populace. Dorůstající ročníky narozené v letech 2014-2016 jsou silné a budou základem lovné části populace v nejbližších letech.

Opět nebyl uloven ani jeden síh.

Předběžné závěry pro další hospodaření na nádrži:

Ochrana candáta v létech 2009-2015 umožnila zotavení populace a dobré přežití dospělých ryb. Rovněž se výrazně zlepšila potravní základna. V r. 2016 byla míra ochrany candáta snížena povolením lovu na rybku velikosti 15 a více cm. Toto opatření vedlo ke zvýšenému odlovu candáta. Předběžná pozorování nasvědčují tomu, že dosavadní intenzitu odlovu populace může unést bez výrazné redukce. Rozhodně v tuto chvíli není opodstatnění pro přehnané obavy o osud populace candáta na Lipně (internetové diskuze). Tím ovšem není řečeno, že případná ochrana candáta nemá smysl. Současná hustota mírových candátů je zhruba na půl cestě mezi lety slabých úlovků a lety kulminace úlovků na začátku tisíciletí. Lipno v současném stavu by mohlo uživit i větší hustotu candáta a vyšší ochrana je nesporně cestou k dosažení tohoto stavu. Vyšší hustoty mohou zprostředkovat kvalitnější sportovní zážitky.

Doporučujeme do nádrže nevysazovat bolena dravého a sumce velkého.

Vysazování tohoročních candátů je možné, ale s velkou pravděpodobností je zbytečné, neboť v nádrži dochází pravidelně k velmi silné reprodukci tohoto druhu (zjištěno při všech předchozích průzkumech).

Candát využívá převážně produkci prvních dvou – tří ročníků ryb. Nevyužije ji samozřejmě plně a v nádrži je tak přítomno velké množství větších bílých ryb a okouna. Tuto produkci mohou využívat štiky, a tak stojí za to uvažovat o zvýšení podpory tohoto druhu.

Další závěry vyplynou z detailních analýz a budou obsaženy v závěrečné zprávě.

  1. září 2017 Jan Kubečka