Close

27.9.2017

Problém přítomnosti lovících u udic

Návrh:

V poslední době se setkáváme stále častěji s problémem nepřítomnost lovících u prutů. Formulace uvedená v § 14 vyhlášky č. 197/2004 Sb. odst. 5, která zní: „Lov ryb na udici, na plavanou, na položenou nebo čeřínkováním může být prováděn jen za předpokladu, že osoba provádějící lov je u udic přítomna tak, aby s nimi mohla bez prodlení manipulovat. Nesmí být použit systém samoseku.“ je problémová. Jak rybáři, tak i rybářská stráž si toto ustanovení vykládá po svém a dochází pak k problémům, o kterém velice trefně píše v časopise Rybářství č. 9/2017 šéfredaktor Urban. Mnoho členů ČRS se domnívá, že v současné době je toto ustanovení již překonáno, a to s ohledem jak na potřebu rybáře si „odskočit“, tak i na nové rybolovné techniky používané např. lovci trofejních ryb, kdy rybáři používají příposlechy a povolenou cívku navijáku. Současně není vyřešeno, a ze znění citované vyhlášky není jasné, zda rybář smí nebo nesmí zavážet nástrahy loďkou, neboť v okamžiku zavážení též není přítomen u prutů. Z tohoto důvodu jsme požádali předsedu ČRS JUDr. Šímu, aby na zářijovém jednání Rady ČRS nechal toto ustanovení projednat, resp. aby k němu byla započata diskuse.

Znění návrhu: „Oficiálně navrhujeme, aby Rada ČRS na nejbližším jednání projednala tento problém a dále navrhujeme, aby stanovila, že za tolerovanou vzdálenost přítomnosti u udic je považována vzdálenost 15 m s tolerancí +2 m s podmínkou, že rybář nesmí být uvnitř budov a karavanů s výjimkou pobytu ve stanu v nočních hodinách, zavážení nástrah se nepovažuje za nepřítomnost u udic. Prosíme současně pana předsedu Šímu, aby předmětné znění naformuloval a zařadil tento bod do programu jednání Rady ČRS.“

 

Předloženo:

Požadavek byl oficiálně předložen Ing. Korandou na jednání Rady ČRS dne 7.9.2017  s tím, že návrh byl zaslán s předstihem předsedovi ČRS a všem členům Rady ČRS.

 

Výsledek:

Náš návrh nebyl na jednání Rady ČRS zařazen a na dotaz, proč se tak nestalo, nám bylo sděleno, že návrh je špatný a Rada ČRS se jím nebude dále zabývat.