Close

24.4.2020

Provozování MVE v období „sucho“

V současné době registrujeme neutěšenou hydrologickou bilanci v našich tocích (i nádržích). Jde o následek minulých let, kdy naše krajina i hladina spodní vody marně čekaly na dešťové dotace, nebo alespoň na dostatečně objemnou a kvalitní nadílku zimního sněhu, která by dala naději sanovat chybějící vláhu postupně v jarním období.

S ohledem na MVE a jejich manipulace s vodou vydal Městský úřad Jindřichův Hradecodbor životního prostředí důrazné upozornění pro provozovatele, aby dodržovali vodní právo (Manipulační řád) včetně stanoveného sanačního průtoku, jinak se vystavují udělení pokuty.

MěÚ dále upozornil na skutečnost, že se opět ukazuje rozkolísanost hladin v důsledku špičkování MVE.  V období sucha je nutno uzavřít i stavidla na vtoku do turbín, aby nedocházelo k zaklesnutí hladiny pod korunu jezu či náplatek.

Bylo vydáno Rozhodnutí , že při průtoku pod 500l/s na LG Rodvínov nebude provozována žádná MVE  na řece Nežárce až po soutok s řekou Lužnicí.

Jako uživatelé sportovních revírů v jihočeském kraji a na Pelhřimovsku vyzýváme naše rybáře, aby při své návštěvě u vody sledovali i manipulace s vodou na MVE a případný nesoulad s MŘ oznamovali nám i příslušnému referátu životního prostředí konkrétního MěÚ.

Rozhodnutí OŽP