Close

9.7.2019

Průběžné zprávy o zarybňování revírů

Výbor JčÚS na svém červnovém zasedání odsouhlasil pravidelné zveřejňování uskutečněného zarybnění revírů. Proto na těchto stránkách nově naleznete v menu pod tlačítkem revíry kategorii „zarybnění revírů“, kde budou s mírnou časovou prodlevou zveřejňovány informace o průběžném zarybnění revírů.