Close

25.1.2018

Rybářská výstava v Augsburgu

Ve dnech 18 až 21 ledna proběhla rybářská výstava v Německém Augsburgu. Jihočeský územní svaz zde měl také svou expozici. Němečtí rybáři měli o rybaření v České republice veliký zájem a mnoho z nich Jihočeské revíry již dříve navštívilo. Zájem byl zejména o lov dravých ryb na ÚN Lipno a také o muškaření na jihočeských řekách. Tomuto zaměření německých rybářů také odpovídalo zboží nabízené na této výstavě. V nabídce vystavovatelů bylo velké množství vláčecích nástrah a také hodně stánků věnovaných muškaření. Pro lovce kaprů zde toho nebylo k vidění téměř nic. Velkou atrakcí výstavy bylo mnoho akvárií s rybami, bazén pro ukázky hodu muškařským prutem, ukázky vázání mušek a také výroby bambusových prutů. Ten, kdo se této výstavy zúčastnil měl opravdu na co koukat.

Náklady spojené s účastí JčÚS na této výstavě jsou částečně hrazeny prostřednictvím dotace ministerstva zemědělství pro nestátní neziskové organizace.