Close

9.7.2020

Rybářský informační systém: dotazník pro rybářskou veřejnost

Vážení rybáři,

jak jsme již dříve informovali, v současnosti probíhají intenzivní práce na sběru požadavků na rybářský informační systém, který bude sloužit jako podpůrný nástroj nejen pro organizační složky ČRS, ale také pro členy – rybáře. Aktuálně jsou na programu analýzy jednotlivých funkcionalit a rádi bychom vás požádali o poskytnutí nápadů a návrhů na další funkcionality vznikajícího systému.

V horizontu tří let by měl být rybářský informační systém zaveden na úrovni všech místních organizací, územních svazů i Republikové rady. Jeho prostřednictvím by probíhala nejen evidence členské základny a prodej povolenek, ale také veškerý informační servis týkající se revírů a rybochovných zařízení, zarybňování, statistik úlovků, sportovní agendy a řady dalších oblastí rekreačního rybolovu i hospodaření na svěřených revírech. Součástí rybářského informačního systému je dle plánu také mobilní aplikace pro členy a webové rozhraní (portál), které by nahradilo současné webové stránky ČRS.

Na přípravě systému se aktivně podílí zástupci všech územních svazů, Moravského rybářského svazu i řady místních organizací. Probíhají také jednání se zástupci orgánů státní správy, které mají agendu spojenou s výkonem rybářského práva – například Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem životního prostředí, Státní plavební správou a dalšími s cílem analyzovat možné propojení interních systémů těchto institucí.

Protože rybářský informační systém musí sloužit v první řadě rybářům, rádi bychom Vás požádali o spolupráci vyplněním dotazníku, ve kterém můžete dávat náměty na vylepšení i navrhovat nové funkcionality. Dotazníky pro funkcionáře místních organizací, rybářskou stráž, registrované sportovce a další budou následovat.

Dotazník je plně anonymní, předem děkujeme za Váš čas a ochotu se zapojit do přípravy systému.

dotazník

převzato z www.rybsvaz.cz