Close

14.4.2020

Rybolov na Košínském potoce

Vzhled k nutným legislativním změnám a zákonným lhůtám pro nabytí právní moci těchto rozhodnutí je úsek na Košínském potoce (č. 423 061) od ústí do Lužnice až k můstku komunikace Jordánská ul., k. ú. Tábor neustále v režimu chovný. Z tohoto důvodu zde není možný rybolov od 16.4.2020 přestože v soupisu revírů na rok 2020 již není uveden tento chovný úsek. Prosíme rybáře, aby respektovali, že do doby nabytí platnosti provedených legislativních změn není možné v tomto úseku provádět rybolov. O přesném datumu, od kdy bude možné v daném úseku lovit budeme informovat na těchto webových stránkách.