Close

15.11.2019

Rybolov na revíru č. 421 068 Tismenice 1 – nádrž Jordán v roce 2020

Územní konferencí Českého rybářského svazu, z.s., Jihočeského územního svazu konané 11. 6. 2019 byly odsouhlaseny podmínky výkonu rybářského práva na rybářských revírech vložených do Společného rybolovu a hospodaření Jihočeského územního svaz pro rok 2020 – 2021.

Rybářské hospodaření na nádrži Jordán je podmíněno „Dohodou o vzájemné spolupráci“ uzavřenou mezi vlastníkem nádrže Městem Tábor a uživatelem rybářského revíru, kterým je Český rybářský svaz, z.s., Jihočeský územní svaz, podepsanou dne 16. 7. 2018. Návrhy na změnu podmínek rybářského hospodaření musí být předloženy písemně a musí odpovídat podmínkám stanoveným pro tento revír Agenturou ochrany přírody a Městem Tábor.

Dne 18. 10. 2018 proběhlo jednání na Krajském úřadu Jihočeského kraje za účasti všech zástupců Českého rybářského svazu, z.s., Jihočeského územního svazu a Místní organizace Tábor, Krajského úřadu Jihočeského kraje, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Hydrobiologického ústavu AV ČR a MěÚ Tábor za účelem upřesnění hospodaření a výkonu rybářského práva na nádrži Jordán v následujícím období. Během jednání bylo mimo jiné a všemi zúčastněnými odsouhlaseno, že bude zvýšena míra nástražní rybičky na 20 cm a nadále ponechána možnost používání umělých nástrah bez protihrotu. V případě, že bude v revíru ulovena štika obecná větší než 80 cm, do revíru se již nevrací a toto opatření bude uvedeno současně s ostatním podmínkami platnými na nádrži Jordán v Rybářském řádu a soupisu revírů Jihočeského územního svazu pro období 2020 – 2021. Oproti na jednání diskutovanému záměru úplného zákazu lovu dravých ryb lze tyto vyjednané podmínky považovat za velký úspěch a uspokojivé kompromisní řešení.

Místní organizace  ČRS Tábor zaslala dne 3. 4. 2019 návrh výboru na úpravu Bližších podmínek výkonu rybářského práva na nádrži Jordán a požadovala úpravu míry nástražní rybičky na minimální velikost 15 cm. Tomuto požadavku nebylo možné s ohledem na výše uvedené vyhovět  a podmínky  rybolovu byly odsouhlaseny v souladu se závěry jednání 18. 10. 2018. Další schůzka zástupců MěÚ Tábor, Českého rybářského svazu, z.s. Jihočeského územního svazu, HBÚ AV ČR a Místní organizace ČRS Tábor se uskutečnila na jaře 2019  se závěrem, že  rybolov na nádrži v období 2020 – 2021 bude pokračovat dle dříve dohodnutých podmínek.

Výbor Místní organizace  ČRS Tábor s tímto závěrem nyní nesouhlasí a na svém profilu na sociální síti Facebook a v aktualitách na webových stránkách Místní organizace ČRS Tábor bylo vydáno pod č. 60/2019 „Prohlášení“, ve kterém upozorňuje na absenci jakékoliv podílu současného výboru na této situaci.

Český rybářský svaz, z.s., Jihočeký územní svaz může pouze konstatovat, že prohlášení Místní organizace ČRS Tábor je zavádějící a neuvádí objektivní pravdu, neboť podmínky rybolovu na nádrži Jordán byly upraveny tak, jak je uvedeno v „Dohodě o vzájemné spolupráci“ a v závěrech z jednání 18. 10. 2018, přičemž tyto podmínky musí být respektovány.

Ing. Jan Štěpán, jednatel Českého rybářského svazu, z.s., Jihočeského územního svazu