Close

24.2.2017

Školení rybářských hospodářů Vodňany

pořádané ve dnech 12. 3. 2017 – 17. 3. 2017

Střední rybářskou školou Vodňany

Informace pro účastníky školení:

 

 • školení proběhne v prostorách Střední rybářské školy ve Vodňanech,
 • prezence účastníků proběhne v neděli 12. 3. 2017 od 13.30 do 14.00, kurz bude zahájen v neděli 12. 3. 2017 ve  14.00 hodin v klubovně č. 101 Domova mládeže SRŠ Vodňany,
 • přednášky obsahují témata stanovená pokynem Mze ČR č.j. 3104/95 ze dne 16. 11. 1995
 • přednášky budou probíhat od 12. 3. do 17. 3. 2017, jejich podrobný program obdrží účastníci při prezenci,
 • v pátek dne 17. 3. 2017 v dopoledních hodinách proběhnou závěrečné zkoušky
 • ubytování a celodenní stravování pro účastníku kurzu je zajištěno, je v ceně školení
 • stravování začíná večeří dne 12. 3. 2017, končí snídaní dne 17. 3. 2017
 • platba za kurz proběhne bezhotovostně prostřednictvím příslušného územního svazu ČRS, případně na místě složením hotovosti v pokladně školy.
 • platba zahrnuje kurzovné, stravné a nocležné
 • studijní materiál – doporučujeme vyžádat si učebnici Příručka pro rybářské hospodáře na příslušném územním svazu ČRS. Součástí učebnice je i CD sloužící k přípravě na poznávání ryb a živočichů. (Doporučujeme trénovat určování ryb a živočichů – rodový a druhový název např. Sekavčík horský )
 • vezměte s sebou psací potřeby, přezůvky a publikaci Příručka pro rybářské hospodáře (učebnice)

Závazné přihlášky zašlete nejlépe přímo do SRŠ Vodňany na e-mailovou adresu:

nusl.pavel@srs-vodnany.cz,

 

případně Ing. Pavel Nusl, SRŠ Vodňany, Zátiší 461, 389 01 Vodňany

nejpozději do 6. 3. 2017.