Close

15.3.2018

Stanovisko JčÚS ČRS k návrhu změn BPVRP

Zástupci JčÚS předložili na jednání Republikové rady ČRS 9.11.2017 materiál, který obsahoval informaci o řešených tématech JčÚS v roce 2017 (uveřejněno zde). Tento materiál dále pak rozpracoval D.Hýbner a kol. a předložil na dalším jednání Republikové rady ČRS v prosinci 2017 s tím, aby se územní svazy k materiálu vyjádřili a zaslali své připomínky. Územní výbor JčÚS projednal a připomínkoval tento materiál na svém zasedání 22.února 2018. Protože se jedná zejména o možné budoucí úpravy bližších podmínek výkonu rybářského práva, které budou projednávány na naší územní konferenci, a protože se domníváme, že některé body si zaslouží širokou veřejnou diskusi, zveřejňuje stanovisko našeho územního výboru (ke stažení zde: Stanovisko JčÚS). Pozorní čtenáři si jistě všimnou, že náš územní svaz má většinu bodů již vyřešen nebo těsně před vyřešením. Současně žádáme naše členy, aby se k bodům, které nemáme do současnosti vyřešeny, vyjádřili, nejlépe prostřednictvím formuláře na našem webu na stránce Dotazy.

Ing. Karel Koranda, místopředseda JčÚS CRS