Close

22.5.2020

Stanovisko k závodům JčÚS

Doporučení JčÚS ČRS z.s. Boršov nad/Vlt.

Vážení kolegové rybáři,

v návaznosti na současná opatření Vlády ČR v souvislosti s částečným uvolněním restrikcí zavedených v souvislosti zamezením šíření koronaviru – SARS CoV-2 (COVID-19) sděluji následující informace JčÚS ČRS z.s., které mění část doporučení č. 9 – vydaného JčÚS dne 14. dubna 2020.

 

Výbor JčÚS ČRS z.s. uvolňuje možnost pořádání lokálních rybářských závodů a akcí na revírech JčÚS po splnění následujících podmínek:

 

  1. Pořadatel akci pořádá na vlastní nebezpečí, je plně zodpovědný za pořádání celé akce a nese případně veškeré právní následky.
  2. Pořadatel musí ve všech ohledech 100 % dbát aktuálního nařízení vlády, ministerstva zdravotnictví a pokynů vydaných Národní sportovní agenturou viz níže v příloze – „Rozvolňování opatření ve sportu“.
  3. Nejdříve možný termín zahájení pořádání akcí je od 25. května 2020.
  4. Těchto akcí se mohou zúčastnit pouze právně způsobilé osoby (po dovršení věku 18-ti let), které organizátorovi doloží čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Účastníci jsou si plně vědomi důsledků svého jednání a zúčastňují se akce na vlastní nebezpečí.
  5. Max počet všech účastníků sportovních akcí je 300 osob.
  6. U dětí a mládeže do 18-ti let se povoluje pořádání sportovních a dalších akcí za předpokladu dodržení platných nařízení vlády, ministerstva zdravotnictví a pokynů vydaných Národní sportovní agenturou.
  7. Žádosti o pořádání akcí (závodů) na revírech JčÚS budou předloženy k odsouhlasení na sekretariát JčÚS ČRS, z.s. v Boršově nad Vltavou.
  8. Výbor JčÚS doporučuje všem místním organizacím při pořádání veškerých lokálních rybářských závodů a akcí na revírech ve vlastnictví místních organizací (tzn. revíry mimo působnost dekretů JčÚS), nastavit a dodržovat stejné podmínky.

 

V Boršově nad Vltavou dne 22. května 2020

 

 

S pozdravem „Petrův zdar!“

 

Ing. Karel Koranda, předseda JčÚS ČRS