Close

8.11.2016

TISMENICE 1 – NÁDRŽ JORDÁN (421 068)

Délka: 4,0 km
Rozloha: 55,00 ha

Organizace pověřená hospodařením: MO Tábor

Popis revíru

GPS 49°25’36.403″N, 14°39’58.924″E
Přítok Lužnice. Od hráze nádrže Jordán až k lávce u Náchodského mlýna v k. ú. Tábor, včetně nádrže Jordán – 50 ha. Lov z plavidel a zavážení nástrah na Jordánu povoleny. Vnadění je zakázáno (rozhodnutí MěÚ Tábor, č. j. 13188 Bab-233). Lov ryb s krmítky povolen. V PHO I. stupně, vyznačeném na břehu tabulemi a na hladině bójkami, je zákaz lovu ryb. Nejmenší lovná míra štiky obecné zvýšena na 60 cm, candáta obecného na 50 cm. Minimální velikost nástražní rybičky, nebo její části, je 15 cm. Toto ustanovení platí i pro lovícím přechovávané rybičky. V letech 2018 a 2019 na revíru platí omezení počtu ponechaných si vyjmenovaných druhů dravých ryb (dle BP VRP JčÚS) v kalendářním dnu, týdnu či roce takto: max. 1 ks denně, 2 ks týdně, 10 ks ročně. Ponecháním si daného počtu vyjmenovaných dravých ryb v kalendářním dnu, týdnu či roce, končí pro lovícího na tomto revíru lov dravců všemi způsoby – na živou či mrtvou rybičku nebo její části, včetně lovu přívlačí, muškařením a lovu na umělou mušku. Na nádrži neplatí omezení K70, uloveného kapra nad 70 cm (včetně) si může osoba provádějící lov ponechat. Povolen lov na umělé nástrahy vybavené pouze háčky bez protihrotu nebo se zamáčknutým protihrotem. Platí pro všechny povolené způsoby lovu dravých ryb na udici.