Close

8.11.2016

VLTAVA 29 (421 080)

Délka: 3,0 km
Rozloha: 47,00 ha

Organizace pověřená hospodařením: MO Loučovice

Popis revíru

Od tělesa hráze vyrovnávací nádrže Lipno II (GPS 48°37’33.336″N, 14°18’14.067″E) nad Vyšším Brodem až k tabulím 500 m pod železniční zastávkou Čertova stěna (GPS 48°38’33.33″N, 14°17’16.09″E) a dále od jezu nad dřevěným mostem u správní budovy JiP v Loučovicích (GPS 48°37’11.121″N, 14°15’30.998″E) až k lávce u papíren Prokop (GPS 48°37’18.251″N, 14°14’34.495″E). K revíru patří nádrž v Horním Dvořišti – 2 ha (MO ČRS Vyšší Brod). Přítoky do revíru nepatří. Lov z plavidla je povolen pouze na vyrovnávací nádrži Lipno II. Zákaz lovu z tělesa hráze a z oploceného areálu firmy SAPELI. Zákaz lovu ryb v úseku od zákazových tabulí Povodí Vltavy až do vzdálenosti 100 m od vyústění derivačního kanálu na obě strany. Po dobu vypuštění vyrovnávací nádrže (opravy) zde platí zákaz lovu ryb. Míra pstruha obecného zvýšena na 30 cm.

Ve dnech 5. 6.–10. 6. 2018 bude na revíru probíhat ME v lovu ryb na umělou mušku.