Close

8.11.2016

VLTAVA 30 – 32, ÚN LIPNO (421 200)

Délka: 34,0 km

Rozloha: 4 870,00 ha

Popis revíru

GPS 48°37’52.981″N, 14°14’11.744″E
Od hráze ÚN Lipno až k silničnímu mostu v Nové Peci. Všechny přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Lov z plavidel, zavážení nástrah i návnad a hlubinná přívlač se povoluje. Hlubinná přívlač je povolena pouze z plavidla poháněného lidskou silou (vesla). Z nástrah živočišného původu je povoleno lovit pouze na žížaly, moučné a kostní červy, patentky a celé nástražní rybičky, jejichž délka je minimálně 15 cm. Zákaz čeřínkování. Minimální délka všech druhů ryb, kromě těch, které mají podle vyhlášky č. 197/2004 Sb. určenou vyšší, se stanovuje na
15 cm. Toto ustanovení platí i pro přechovávané ryby a pro nástražní ryby.

Nacházíte se v CHKO Šumava, lovící je povinnen dodržovat pravidla včetně zákazu zpracování ryb na břehu nádrže a dále je povinnen dodržovat ustanovení zákonů, č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 289/1995 Sb.o lesích. Na pobřežních pozemcích revíru, břehových částech revíru a vodní ploše revíru je zákonem zakázáno provádění jakýchkoliv terénních úprav, poškozování a ničení dřevin a pobřežních porostů, táboření, stanování, stavění přístřešků a stanů s podlážkou i bez podlážky, kempování, rozdělávání a udržování otevřených ohňů, odhazování odpadků, znečišťování území vodní plochy. Rybářské deštníkya deštníky typu Brolly jsou povoleny. Je zakázáno vjíždět s motorovými vozidly do přilehlých lesů mimo silnice a místní komunikace.

Lov ryb zakázán:

do vzdálenosti 100 m od hráze nádrže po obou březích,
z pevných i plovoucích přístavišť a ze zařízení veřejné lodní dopravy,
v ústí potoka Olšina ve Žlábku od 25. 3. do 20. 4. (včetně), a to od vyústění betonových rour po konec rákosového poloostrova (50 m). Zákaz platí i pro lov z plavidel. V úseku nad betonovými rourami po hráz rybníka Olšina je celoroční zákaz lovu ryb,
v Kyselovské zátoce naproti Dolní Vltavici a v zátoce Hadí Luka naproti Jenišovu včetně lovu z plavidel – chráněné rybí oblasti. Oblasti jsou vymezeny na břehu cedulemi a na vodě v období duben-listopad bójemi bílé barvy.

K označení krmných míst je povoleno pouze použití tyčových bójí o minimální délce plováku/tyče 150 cm. Konec bóje musí být obarven reflexní barvou.
Je zakázáno přechovávání úlovků v přítocích do Lipna, mimo vezírek. Zákaz lovu ze sportovních plavidel včetně plachetnic.

Na revíru je povolen nonstop rybolov v období od 16. 6. do 31. 8. 2017. Uživatel revíru vyhlašuje tato pravidla:

 • osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 00:00 hod do 04:00 hodin osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.
 • osoba provádějící lov ryb je v případě pokračování lovu ryb po 24. hodině povinna zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II. povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nový datum a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov nepřisvojila v předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni proškrtnout.
 • osoba provádějící lov ryb od 00:00 hod do 04:00 hodin smí lovit pouze ze břehu, je zakázán lov z lodí a z ostrovů,
 • lov ryb povolen na celém Malém Lipně (zátoka oddělená silnicí Černá v Pošumaví–Hůrka),
 • z levého (východního) břehu je lov ryb povolen v úseku od silničního mostu v Nové Peci
  po hráz ÚN Lipno,
 • z pravého (západního) břehu je lov ryb povolen pouze v úseku od silničního mostu v Nové
  Peci po železniční most v Nové Peci
 • mapku kde je povolen nonstop rybolov naleznete zde: mapa nonstop ÚN Lipno