Close

26.2.2021

Vypouštění jezové zdrže na Vltavě – Jiráskův a Trilčův jez

Z důvodů nutného vyčištění drážek provizorního hrazení a ostatních technických pracích budou postupně od 7.3. do 12.3.- (předpokládaný konec prací a napouštění) vypuštěny jezové zdrže Jiráskova a Trilčova jezu.