Close

26.4.2021

Zákaz rybolovu na revíru Hamerský potok 1 A

Na revíru platí zákaz rybolovu v termínu 28.4.2021 až 20.5.2021 (včetně) z důvodu snížení hladiny vody v nádrži.

Na základě příkazu Města Jindřichův Hradec k mimořádné manipulaci s vodou, je snížena hladina rybníka Vajgar a tím i revíru Hamerský potok 1A (421 020) o cca 80 cm, z důvodu výstavby stezky a podchodu mezi ul. Denisova a silnicí na Jindřiš, pod silničním mostem přes Hamerský potok. Nutné stavební práce na založení opěrného záhozu stezky a špatné základové poměry pod mostem, jsou důvodem, že tyto konstrukce nelze provést bez snížení hladiny.