Close

20.12.2016

Zastupování členů Republikové rady ČRS

Návrh:

V 1. pololetí roku 2016 nebyl předseda Jihočeského územního svazu schopen se zúčastňovat jednání Rady ČRS z důvodu nemoci. Protože se v rámci vycházek mohl zúčastnit jednání výboru JčÚS, byla diskutována jeho schopnost vykonávat funkci člena Rady ČRS. Na Republikové radě ČRS jsme se neshodli v interpretaci Stanov ČRS § 20 odst. 2) „V případě, že předseda nebo jednatel nemohou dlouhodobě vykonávat svoji funkci, zastupuje je místopředseda.“  Domnívali jsme se, že v Radě ČRS má každý územní svaz právo mít na každém jednání dva zástupce – předsedu ÚS a voleného zástupce. Pokud se nemohou z jakýchkoliv důvodů zúčastnit jednání Rady ČRS, je důležité, aby je mohl zastupovat náhradník. V případě předsedy ÚS je to místopředseda, v případě voleného člena jeho zvolený náhradník.

 

Znění návrhu: Znění návrhu předložené ing. Korandou na Republikovém sněmu konaném dne 26.11.2016 si můžete přečíst ZDE.

Předloženo:

Požadavek byl oficiálně předložen Ing. Korandou na jednání Republikového sněmu ČRS dne 26.11.2016.

 

Výsledek:

Náš návrh byl na jednání Republikového sněmu ČRS přijat.