Close

27.10.2016

ŽELIVKA 6 – NÁDRŽ SEDLICE (421 085)

Délka: 4,0 km
Rozloha: 38,30 ha

Organizace pověřená hospodařením: MO Humpolec

Popis revíru

GPS 49°30’49.546″N, 15°16’12.942″E
Přítok Sázavy. Od tělesa údolní nádrže Sedlice až k jezu Hrobského mlýna v k. ú. Kletečná. K revíru patří úsek Hejlovky (GPS Z: 49°29’59.556″N, 15°15’34.558″E, K: 49°29’35.013″N, 15°15’4.228″E) od jejího vtoku do údolní nádrže až k jezu Břečovského mlýna v k. ú. Svépravice. Lov z plavidel a zavážení návnad a nástrah povoleno. Zákaz používání špláchadel. Hlubinná přívlač je zakázána. Lov ryb povolen i v přítokových úsecích nádrže.
Horní míra u kapra obecného je 70 cm.
Každý ulovený kapr delší než 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru. Kapra nad 70 cm (včetně) je osoba provádějící lov povinna zapsat do oddílu II. povolenky k lovu ryb (Evidence docházky a úlovků) s uvedením data lovu (datum se zakroužkuje), čísla revíru, délky a hmotnosti (hmotnost lze stanovit odhadem). Tato ryba se nezapočítává do sumáře úlovků a docházek.

Napsat komentář