Close

7.12.2016

Změny bližších podmínek výkonu rybářského práva

Změny bližších podmínek výkonu rybářského práva – doplněk Soupisů revírů pro rok 2017

Změna textu: Uchovávání živých ryb je povoleno výhradně ve vlastním dostatečně prostorném vezírku, po skončení lovu je nutno vezírek označit štítkem se svým jménem a adresou. Haltýře jsou zakázány! Nástražní rybky je možné uchovávat v k tomu určené nádobě (řízkovnici), jejíž vnější rozměr nepřesahuje ani v jednom směru 40 cm.

Nový text: Za nástražní rybu nelze použít vyjmenované druhy ryb (kapr, štika, candát, sumec, bolen).

Nový text: Hájení okouna říčního od 1. 1. do 15. 6. (změna vyhlášky 197/2004 – č. 123/2016 Sb.

Nový text Na P revírech je povolen lov ryb na plavanou nebo položenou pouze s nástrahou rostlinného původu, nebo na imitaci rostlinné nástrahy

Doplnění textu: 421200 – Vltava 30 – 32 ÚN Lipno – na revíru je povolen nonstop rybolov v období od 16. 6. do 31. 8. 2017. Uživatel revíru vyhlašuje tato pravidla:

 • osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 00:00 hod do 04:00 hodin osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.
 • osoba provádějící lov ryb je v případě pokračování lovu ryb po 24. hodině povinna zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II. povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nový datum a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov nepřisvojila v předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni proškrtnout.
 • osoba provádějící lov ryb od 00:00 hod do 04:00 hodin smí lovit pouze ze břehu, je zakázán lov z lodí a z ostrovů,
 • lov ryb povolen v úseku od silničního mostu v Nové Peci po přívoz v Horní Plané po obou březích,
 • lov ryb povolen na celém Malém Lipně (zátoka oddělená silnicí Černá v Pošumaví – Hůrka),
 • lov ryb povolen v úseku od přívozu v Horní Plané po hráz ÚN Lipno pouze z levého (východního) břehu. Místní povolenky se na tento revír nevydávají.

Nový revír: 421104 – Korunský rybník – MO Milevsko 4,45 ha; nový rybářský revír. Hráz GPS: 49.4628714N, 14.3642122E.

Nový revír: 421105 – Rybník Pustý – MO Blatná 6,16 ha; nový rybářský revír. Hráz GPS: 49°25´52.2´´N, 13°52´47.0´´E

Změna textu: 421 040 – oprava GPS horní hranice potoka Říčky: 49°04´07.234´´N, 14°42´55.647´´E

Nový doplněk: 421089 – Blanice Vodňanská 6 ÚN Husinec – zákaz rybolovu od vtoku řeky Blanice do nádrže po hranici se pstruhovým revírem (označeno cedulemi) v době od 1. 12. do 31. 12 a od 1. 1. do 15. 4.

Nový doplněk: 421100 – Otava 4B – Na nádrži Slaník je rybář povinen si první dva ulovené sumce dosahující lovné míry ponechat a nevracet je do revíru.

Nový doplněk: 421037 – Lužnice 6, 421013 – Černovický potok 1 a 421014 – Černovický potok 2 – na těchto revírech je lov na umělou mušku nebo lov muškařením povolen pouze za použití muškařského prutu a muškařského navijáku s muškařskou šňůrou. Na těchto revírech je zákaz vláčet streamery v období od 1. 1. do 15. 6.

Úprava textu: 421056 – Otava 4 – oprava hranice Volyňky (jízek pod silničním mostem), jejíž část je součástí revíru: K: GPS: 49°15´46.462´´, 13°5´23.157E. Vymezení celoročního zákazu rybolovu od lávky u hradu: GPS: Z:49°15´527´´N, 13°53´984´´E, K:49°15´488´´N, 13°53´699´´. Na celém revíru platí zákaz brodění od 1. 1. do 31. 5. a od 1. 12. do 31. 12. včetně. Sportovní úsek revíru z Dražejova do Katovic byl zrušen, možno lovit všemi povolenými způsoby.

Změna textu: 423047 – Volyňka 1 – oprava dolní hranice (jízek pod silničním mostem): Z: GPS: 49°15´46.462´´, 13°54´23.157´´E

Nový doplněk: 421087 – Žirovnička 3 – zavedení režimu K70

Změna textu: 421068 – Tismenice 1 – nádrž Jordán – na nádrži i nadále platí lov pouze na rostlinné nástrahy a hájení štiky, candáta a sumce

Změna textu: 421073 – Vltava 21 – 22 ÚN Hněvkovice – místní povolenky se na tento revír nevydávají. K revíru nepatří zatopené pískoviště v Hluboké nad Vltavou 3,8 ha na levém břehu, které je od roku 2016 samostatným revírem místního významu.

Změna textu: 421029 – Ledenické důlní propadliny – 5,4 ha: Růžovská propadlina není od roku 2016 součástí revíru.

Nový doplněk: 421090 – Vltava 20 – ÚN Kořensko – místní povolenky se na tento revír nevydávají

Změna textu: 421092 – Vltava 26C – revír od roku 2016 zrušen.

Změna textu: 421039 – Lužnice 7B – Zavážení návnad a nástrah povoleno, lov z plavidel zakázán.

Vlkovská pískovna v k. ú. Vlkov 46 ha GPS: 49°10´21.332´´N, 14°42´46.467´´E
Jezero Veselí I v k. ú. Veselí nad Lužnicí GPS: 49°10´18.172´´N, 14°42´32.57´´E
Jezero Veselí v k. ú. Veselí nad Lužnicí GPS: 49°10´21´.289´´N, 14°42´45.369´´E
Jezero Horusice v k. ú. Horusice GPS: 49°9´14.045´´N, 14°42´35.772´´E

Upozornění: Nacházíte se na území CHKO Třeboňsko. Na přilehlých pozemcích revíru, břehových částech revíru a vodní ploše revíru je zákony, zejména zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. a zákonem o lesích č.289/1995 Sb., zakázáno: provádění jakýchkoliv terénních úprav, poškozování a ničení dřevin a pobřežních porostů, táboření, stanování, stavění přístřešků a stanů s podlážkou i bez podlážky, kempování, rozdělávání a udržování otevřených ohňů, odhazování odpadků, znečišťování území a vodní plochy. Rybářské deštníky jsou povoleny. Je zákonem zakázáno vjíždět s motorovými vozidly do přilehlých lesů a mimo silnice a místní komunikace s výjimkou označených parkovišť.

Všechna ostatní ustanovení, s výjimkou zrušeného zákazu používání plavidel, zůstávají v platnosti. Jezero Horusice I vyčleněno jako samostatný revír.

Změna textu: 421103 – Horusice I – Přítok Vltavy. Revír tvoří zaplavené prostory po těžbě štěrkopísku:

Jezero Horusice I                v k. ú. Vlkov                          GPS: 49°9´14.045´´N, 14°42´35.772´´E

Zákaz lovu z ostrovů a jejich příbřežních mělčin. Zavážení návnad a nástrah povoleno, lov z plavidel zakázán. Zákaz vstupu a rybolovu v prostoru těžebních prostorů a stavenišť, které jsou vyznačeny cedulemi.

Horní míra u kapra obecného je 70 cm.

Každý ulovený kapr delší než 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru. Kapra nad 70 cm (včetně) je osoba provádějící lov povinna zapsat do oddílu II. povolenky k lovu ryb (Evidence docházky a úlovků) s uvedením data lovu (datum se zakroužkuje), čísla revíru, délky a hmotnosti (hmotnost lze stanovit odhadem). Tato ryba se nezapočítává do sumáře úlovků a docházek.

Upozornění: Nacházíte se na území CHKO Třeboňsko. Na přilehlých pozemcích revíru, břehových částech revíru a vodní ploše revíru je zákony, zejména zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. a

zákonem o lesích č.289/1995 Sb., zakázáno: provádění jakýchkoliv terénních úprav, poškozování a ničení dřevin a pobřežních porostů, táboření, stanování, stavění přístřešků a stanů s podlážkou i bez podlážky, kempování, rozdělávání a udržování otevřených ohňů, odhazování odpadků, znečišťování území a vodní plochy. Rybářské deštníky jsou povoleny. Je zákonem zakázáno vjíždět s motorovými vozidly do přilehlých lesů a mimo silnice a místní komunikace s výjimkou označených parkovišť.

—————————————————————————————————————————————

Nový doplněk: 481099 – Rybník Dolejší – Revír ČRS, z. s., Rady: GPS 49°25’27.986″N, 14°12’3.334″E

Ryby lze lovit na rybníku Dolejší v k. ú. Zvíkovské Podhradí.

Při lovu ryb na rybníku platí ustanovení Rybářského řádu ČRS s následujícími odlišnostmi:

Lov přívlačí, lov na umělou mušku a lov muškařením jsou zakázány. Při lovu ryb je povolena pouze jedna udice s jedním návazcem a jednoduchým háčkem.

Držitel celorepublikové, celosvazové a územní mimopstruhové povolenky si může ponechat jednou za 7 dní max. 1 ks kapra nebo amura nebo lína.

Držitel místní povolenky si může ponechat na jednu povolenku max. 1 ks kapra nebo amura nebo lína. Porušení těchto podmínek lovu ryb je důvodem pro zadržení povolenky (pověření k lovu ryb).

Na rybníku platí mimopstruhové povolenky celorepublikové, celosvazové, územní povolenky všech územních svazů ČRS a místní povolenky. Místní povolenky (1denní, 2denní, 7denní) si lze zakoupit na recepci hotelu Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí (tel. 382 285 659) nebo na středisku ČRS Štědronín. Na recepci hotelu si lze zapůjčit i udici k lovu ryb.

Doplněk do Soupisu revírů 2017 – SRŠ Vodňany

První kus každého uloveného a ponechaného druhu ryby je rybář povinen ihned zapsat do úlovkového lístku. Počet a hmotnost ulovených a ponechaných jednotlivých druhů ryb pak zapíše před odchodem od vody.

Změna textu: Členský příspěvek (známka) je člen povinen zaplatit do konce dubna

Verze v PDF

 • stephen curry shoes
 • stephen curry shoes
 • lebron soldier 10
 • lebron shoes
 • ultra boost adidas
 • lebron soldier
 • curry one
 • kd shoes
 • KD 8
 • kyrie 1
 • Curry 1
 • supra shoes
 • stephen curry jerseys
 • lebron shoes
 • under armour shoes
 • salomon
 • ua shoes
 • kd shoes
 • Kevin Durant shoes
 • Curry Shoes
 • under armour soccer cleats
 • stan smith shoes
 • adidas stan smith
 • adidas nmd shoes
 • curry 3 shoes
 • curry 3
 • Asics Shoes
 • kd 9
 • stephen curry
 • Yeezy 550
 • Yeezy 550 boost
 • Yeezy 550
 • http://www.kd-9.org
 • yeezy boost 350 v2
 • Yeezy 550 boost
 • lebron james shoes
 • lebron shoes
 • lebron 13
 • kd shoes
 • Curry 3
 • new balance shoes
 • Curry 1
 • http://www.curry1.org
 • kevin durant shoes
 • kyrie 1 shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • yeezy boost
 • adidas nmd Runner
 • adidas nmd r1
 • kobe 10
 • kyrie 2
 • irving shoes
 • salomon shoes
 • NMD Human Race
 • kobe 10 shoes
 • adidas nmd xr1
 • kobe shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • curry one
 • curry one
 • Curry One
 • hyperdunk 2016
 • nike hyperdunk 2016
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • nike kobe shoes
 • hyperdunk shoes
 • Hyperdunk Flyknit Shoes
 • nike hyperdunk
 • adidas stan smith
 • stan smith
 • Curry 3
 • stan smith adidas
 • yeezy 350 boost
 • stan smith shoes
 • Baseball Bats
 • kobe bryant shoes
 • lebron soldier shoes
 • lebron soldier
 • lebron soldier
 • lebron soldier
 • Nike hyperdunk
 • lebron 14
 • lebron 14 shoes
 • hyperdunk
 • lebron james 14
 • hyperdunk Shoes
 • hyperdunk 2016
 • lebron soldier basketball shoes
 • lebron basketball shoes
 • nike lebron soldier
 • nike free tr 6
 • nike free tr
 • nike free
 • Cheap hyperdunk
 • lebron soldier shoes
 • air jordan shoes
 • jordan shoes
 • jordan basketball shoes
 • jordan retro
 • air max shoes
 • Nike Free
 • nike air max
 • Nike Free Shoes
 • air max nike
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • nike kyrie shoes
 • kyrie 2
 • lebron soldier shoes
 • soldier shoes
 • air max 90
 • Free Shoes
 • air max 95
 • Asics Gel Kayano
 • kobe 11
 • Curry One
 • Curry Shoes
 • supra footwear
 • nike free run
 • stephen curry shoes
 • Nike Huarache
 • Kobe Shoes
 • lebron 13
 • harden shoes
 • asics shoes
 • asics running shoes
 • asics outlet
 • asics
 • Curry One
 • Kyrie Irving Shoes
 • kobe 11 shoes
 • Under Armour Shoes
 • Curry 2
 • Curry 2
 • messi shoes
 • kyrie 2 shoes
 • D Rose 6
 • harden shoes sale
 • yeezy 350
 • adidas nmd
 • http://www.yeezy350.org
 • Harden 1
 • Stephen Curry Shoes
 • kyrie 2
 • Nike Roshe Run
 • under armour shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Curry 2
 • michael jordan shoes
 • jordan shoes
 • Messi Soccer Shoes
 • Gel Kayano
 • kyrie 2
 • Salomon Shoes
 • air jordan shoes
 • curry 2.5
 • Rose 6
 • James Harden Shoes
 • Roshe Run
 • Roshe Run
 • Curry Shoes
 • messi soccer
 • Messi Soccer
 • curry one
 • michael jordan
 • Nike Roshe Run
 • KD Shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • lebron soldier
 • lebron 10 soldier
 • nike lebron soldier
 • Roshe Run Women
 • Rose 6
 • supra skytop shoes
 • Nike Kevin Durant Shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Roshe Run cheap
 • Curry Jerseys
 • curry shoes
 • Lionel Messi Shoes
 • Curry Shoes 2015
 • Stephen Curry Shoes
 • Harden 1 Shoes
 • James Harden Shoes
 • James Harden Shoes For Sale
 • Cheap Baseball Bats
 • Harden Shoes
 • Nike Roshe Run Shoes
 • Asics Kayano
 • Kevin Durant Shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Curry Shoes MVP
 • Discount Roshe Run
 • Curry Shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Nike Shoes
 • Stephen Curry Jersey
 • James Harden 1
 • Baseball Bats For Sale
 • Nike Air Force 1
 • Air